Wednesday, July 29, 2015

MADE BY GOD

Božije žezlo na krilima leptira
 
Božije žezlo na preistorijskom pećinskom crtežu, na petroglifu i na stećcima.
 
         Na svojoj tvorevini Tvorac ponekad stavi i svoj zaštitni znak da se i pred ljudima vidi i zna ko je to dizajnirao i napravio. Tako je na krilima ovog leptira Bog postavio dva svoja žezla, upravo onakva žezla kakva viđamo na praistorijskim pećinskim crtežima, na petroglifima i na stećcima.
 
         I kad nevjerujući upitaju: "A imaš li dokaz da Bog postoji?", odgovor njima je prost: dokazi Božijeg postojanja su svuda oko nas, ali ako si iz svog srca Boga iselio i tu svoju gordost uselio, slijep si i ne možeš da ih vidiš!

No comments: