Tuesday, July 5, 2022

EZOTERIJA HORUSOVOG OKA


     Ovu temu o ezoteriji Horusovog oka počinjemo citatom koji govori o odnosu egipatskih mjera za tečnost:
     "Mjere zapremine (suve i tečne) imale su svoj neobičan sistem označavanja koji je davao razlomake ḥeqat-a, za koje se generalno smatra da su jednake 4,785 litara. Ovi volumetrijski znakovi koristili su "razlomke" hijeroglifa koji predstavljaju naslikano oko boga sokola Horusa (Sl. 14, 28)." (1)

Ḥekat je simbol Horusovog oka, u našoj temi viđet ili veđet, u literaturi pisano i kao wedjat. Citirani autor tvrdi da egipatska mjera od 4,785 litara predstavlja brojeve koji u razlomcima otkrivaju matematičko značenje Horusovog oka (Sl. 14, 28). A sad da to provjerimo Piramidinom kodom po kojem se mjere vremena mogu kodirati u mjere dužine i zapremine tako da je 2,466586509 cm = 1 dan = 0,015006833 litara:
a) 4,785 litara = 318,854751 dana = 786,4828272 cm
b) 786,4828272 : 2,5 = 314,5931309 ≈ 100 Pi
Kad se saberu sve matematičke vrijednosti hijeroglifskih znakova uklopljenih u Horusovo oko, dobiju se 63 od 64 dijela i to je za 1/64 manje od 1 punog dijela.
     Egipatski kalendar brojao je 365 dana godine:
 • 365 : 64 = 5,703125 dana = 14,06725118 cm = 0,221531514 svetih lakata = AB;
 • površina kvadrata ABCDA = 0,049076211 kvadratnih jedinica = površina kruga T;
 • d = prečnik kruga T = 0,24997165 svetih lakata;
 • obim kruga T = 0,785308441 = 2 x 0,314123376
 • 0,314123376 x 10 = 3,14123376 = broj Pi sa tri tačne decimale.
Zbir svih vrijednosti znakova u Horusovom oku je 63/64, tj. 1/64 manje od cijelog broja 1. I da se podsjetimo: egipatska godina imala je 365 dana:
 • 365 : 64 = 5,703125 dana
 • 63 x 5,703125 = 359,296875 dana = 360. dan godine;
 • 359,296875 dana = 886,2368246 cm = AB;
 • površina kvadrata ABCDA = 785.415,7093 cm² = površina kruga T;
 • d = prečnik kruga T = 1000,011592 cm;
 • obim kruga T = 3141,626418 cm
 • 3141,626418 cm = 49,47443178 svetih lakata:
 • U prvom računanju obim kruga bio je 0,785308441 svetih lakata, u drugom 49,47443178 svetih lakata:
             49,47443178 : 0,785308441 = 63
....................................
(1) Georges Ifrah, The Universal History Of Numbers; John Wiley & Sonc, Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto, 2000, pg. 169-170.

Sunday, July 3, 2022

STEĆAK IZ JELOVCA KOD PRIJEDORA

 
Sunčevo kolo vremena (stećak, Jelovac, Prijedor, Republika Srpska, BiH).

     Ovaj stećak se nalazi u pravoslavnom groblju sela Jelovac kod Prijedora, fotografisan 2. jula 2022. i prvi put se prikazuje široj javnosti. Ovakav stil imaju stećci s kraja 18. i početka 19. vijeka u okolini Valjeva u Srbiji, dakle je i njegovo vrijeme isto. Jedna strana je ukrašena motivom Sunčevog kola vremena i godišnjih doba, a da li ima neki ukras ili zapis na suprotnoj strani, nije fotografisano.

     I ovaj stećak svjedoči da nisu svi krstjani konvertirali u islam, nego su od vrijemena turske pa do 20. vijeka asimilovani u svetosavsku ortodoksnu ili rimokatoličku vjeru.

Thursday, June 30, 2022

RJEČNIK KELTSKO-ILIRSKI

     Rječnik keltsko-ilirski sastavljen od riječi sačuvanih u narodnom govoru, rukopisima ili štampanim djelima, sa njihovim istim i srodnim značenjima na keltskom i ilirskom jeziku, ilustrovano prikladnim primjerima i etimološkim napomenama.

https://archive.org/details/rjecnik-keltsko-ilirski/mode/2up?view=theater

Thursday, June 23, 2022

MATEMATIKA NE LAŽE, OD ISTINE JE

 

     “Grobni kanal sa krugom A - koji su otkopali Schliemann i Stamatakis iz Grčke arheološke službe 1876., datiraju iz prvih 150 godina mikenske kulture od oko 1600. do 1540. st. ere.” (1)
     “Sredinom trinaestog vijeka prije nove ere izgrađen je produžetak zidina tvrđave na način da obuhvati grobove unutar utvrđenja. U ovoj fazi je grobni krug A dobio oblik u kojem ga je iskopao Schliemann i kakav ga vidimo danas. Uspravne krečnjačke ploče postavljene su u dvostrukom redu po obodu kruga, a ostale ploče su postavljene vodoravno po njima kako bi formirale kontinuiranu kružnu klupu. Prečnik ovog kamenog kruga bio je 27,5 m (skoro 90 stopa).” (2)
     A sad pratimo mjere kroz geometriju i Piramidin kod da je 1 dan = 2,466586509 dana:
 • broj Pi = 3,14159
 • 10 Pi = 31,14159
Uzmimo broj 31,14159 kao broj dana:
31,14159² = 986,9587728 dana = 2434,419194 cm = 24,34419193 m = AB.
 • Površina kvadrata ABCDA = 592,6396809 kvadratnih jedinica = površina kruga T;
 • d = 27,46949063 m = prečnik kamenog kruga oko groba A (0,03050937 mm manje od 27,5 m).
 • obim kamenog kruga oko groba A = 86,29787705 m = 3498,676277 dana = 9,579063409 godina.
Zaključak: unutrašnji krug posvećen je Mjeseče-vom sideričkom periodu od 27,32 dana (1 dan = 1 m prečnika kruga A). Vanjski krug ima 30 m u prečniku = 30 dana trajanja jednog mjeseca, dakle se veći krug odnosi na Sunčevo vrijeme.
…………………………
(1) Louise Schofield, The Mycenaeans; London, The British Museum Press; Los Angeles, Getty Publications, 2007, pg. 17.
(2) Ib. pg. 39.

Thursday, June 9, 2022

"POKROV PRESVETE BOGORODICE"Kako je Zemlja obasjana na prvi dan ljeta vidi se na mapi: to je najduži dan godine. Osvijetljeni dio Zemlje, dakle zona dana je u obliku u vrhu razvučenog slova U i ta granična linija između dana i noći je "pokrov presvete Bogorodice".
Pošto je "pokrov presvete Bogorodice" granična zona između dana i noći, tj. vrijeme rane zore dok Sunce još nije izašlo i vrijeme rane večeri kad je Sunce tek zašlo, u toj nebeskoj zoni vidi se "Bogorodica", tj. zvijezda Danica, a Sunce je njen sin, sin zore, po Starom zavjetu Lucifer, po Novom zavjetu Isus.

RA, BOG SUNCA, UNIŠTAVA ČOVJEČANSTVO


(iz egipatske mitologije)

"Nezavisno od Solarnih Litanija postoji još jedan vjerski dokument, čiji se tekst nalazi u takozvanoj odaji Krave u Setijevoj grobnici — koji predstavlja još jednu osobinu karaktera boga Ra u novom svjetlu. Ovaj dokument, sada nažalost veoma ne-savršen i čiji je stil u najvišem stepenu mističnosti, ipak ima poseban značaj za proučavaoce Biblije, jer opisuje uništenje čovječanstva od strane vrhovnog božanstva Ra uz pomoć njegove djece i prvo-sveštenosaradnika Šu i Tefnut. Tekst, za čije smo objavljivanje i prevod dužni trudu gospodina M. Edouarda Navillea, i predstavlja objavu koja je u potpunosti u suprotnosti sa opštom prirodom boga... Tamo je, kao što će se vidjeti, nekoliko vrlo čudnih incidenata u narativu, — neposlušnost čovečanstva; gnjev boga Ra; odluka da se grešnici unište; odabiranje izvršilaca za njihovu kaznu, boginja Hathor je dobila zadatak da uništi čitavo čov-ječanstvo; vijeće Nuna i drugih bogova koji sa-vjetuju masakr i stepen uništenja..." (1)
Hator, srpski Hater, boginja je neba, ljubavi i plodnosti. Nun (Nu) je otac boga Ra.
Slavite Svjetlost, sinovi Svjetlosti, vremena je malo ostalo i sinovima Tame bliži se kraj!
"Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!" (1. Jovanova, 1,5)
........................................
(1) William Ricketts Cooper, The Myth of Ra (the Supreme Sun-god of Egypt); London: Hardwicke & Bogue; Edinburgh: McLaren & McNiven; Dublin: W. Ridings; Paris: Galignani & Co., 1877, p. 38.

Thursday, June 2, 2022

THE Y-SHAPED MICROFLUID DEVICE

 

This is being spilled on us en masse from the plane. There are still various shapes and some small dark yellow sticks, there are some "threads", but this Y shape I see this Y-shape for the first time today, June 2, 2022. They also call it the “ENERGY-HARVESTING BIOREACTOR.
------------------------
Ovo nam masovno prosipaju iz aviona. Ima tu još raznih oblika i nekakvih malih tamnožutih štapića, ima nekih "končića", ali ovu Y-formu prvi put vidim tek danas, 2. juna 2022. Zovu ga i ENERGO-ŽETALAC BIOREAKTOR.