Wednesday, June 16, 2021

IZ EZOTERIJE BIBLIJE

     Na nekoliko primjera pravi smisao nekoliko imena u Bibliji.

     Po sumerskoj mitologiji bog Enki, sin najvišeg boga Ana, stvorio je čovjeka:

     “Enkijeva uloga kao stvoritelja i učitelja čovječanstva je završni dio sačuvanog teksta. On je opisan kao otac i majka ljudi snabdijevajući ih hranom i pićem i dajući im savjete i znanje iz svih oblasti civilizovanog života.” (1)

      “Svrha stvaranja čovjeka je staranje o poljima i sistemu kanala za navodnjavanje u proizvodnji hrane za bogove.” (2)

     Evo prvo biblijsko ime  Adam:

• ad = hraniti (3)
• am = služiti (4)

     U prvoj glavi Stvaranje piše ovako:

     “I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme po svojim vrstama, i drvo, koje rađa rod, u kojem je sjeme njegovo po njegovijem vrstama. I vidje Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro, dan treći.” (Stvaranje,1,12-13)

Tu se tvrdi da su u trećem danu stvaranja stvorene biljke i trava po svojim vrstama sa svojim plodovima i sjemenom. Čovjek je stvoren na kraju šestog dana stvaranja, ali u 2. glavi Stvaranja piše da trava i biljke nisu nicali sve do stvaranja čovjeka:

     “To je postanje neba i zemlje, kad postaše, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo, i svaku biljku poljsku, dokle je još ne bješe na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle još ne nicaše; jer Gospod Bog još ne pusti dažda na zemlju, niti bješe čovjeka da radi zemlju.” (Stvaranje,2,4-5)

     Ovdje kaže da ima zemlja, postoje biljke i trava u zemlji, ali još nisu nikle, jer niti je bilo kiše, niti je bilo čovjeka da radi zemlju. Otkud tolika suprotnost između citiranih stihova 1. glave o nicanju i stihova 2. glave o nenicanju trave i biljaka?  Ako do stvaranja Adama nije bilo trave i drveća, šta su jele prije čovjeka stvorene životinje?

     U 2. glavi Stvaranja “Bog” stvara čovjeka koji će da radi zemlju, zapravo redizajnira već postojećeg čovjeka mnogo ranije stvorenog u šestom danu Stvaranja i zato sjeme onog bilja i trave čeka tog novog  čovjeka koji će da radi zemlju. Taj “Bog” je Anunaki koji genetskim inžinjeringom kreira sebi poslušnog čovjeka koji će da radi u Anunakijevoj bašti koju on naziva Eden:

     “I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i ondje namjesti čovjeka, kojega stvori.” (Stvaranje,2,8)

     Iako već postoji od Boga stvorene biljke, ovaj “Gospod” u svom Edenu sad sam sadi biljke i tu namjesti svog čovjeka:

     “I uzevši Gospod Bog čovjeka namjesti ga u vrtu Edemskom, da ga radi i da ga čuva.” (Stvaranje,2,15)

Moderna genetika svjedoči redizajniranje čovjeka:

     “Dakle, kada je pročitana DNK cijelog čovječanstva, otkriveno je da svi mi, sve grupacije, sve nacije svijeta, imamo genetičko opterećenje u našim stanicama, u našoj DNK, osam postotaka naše DNK nije naša DNK, nego su ostaci genetičke modifikacije, da li prirodne, da li vještačke, teško je reći, koja se dogodila u prethodnim stoljećima, i u pretpovijesno vrijeme.” (5)

       I kad je namjestio Adama u Eden, primijeti “Bog” da Adam nema ženu:

     “I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mjesto popuni mesom; I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.” (Stvaranje,2,21-22)

      I gle: gen > gena > žena. Gen je muški, gena i žena su ženski rod. Sanskritsko eva znači Zemlja i zemlja. (6)

     Tako je Adam morao da radi na dvije zemlje i od rada na “zemlji” sa imenom Eva dobio je sina Kajina, koji je kasnije ubio svog mlađeg brata Avelja, za kojeg je neposredno pred ubistvo “Bog” rekao Kajinu:

     “A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.” (Stvaranje,4,7)

Po tom “Bogu” odrasli stariji Kain ima vlast nad mlađim odraslim Aveljom? Čije je ovo pravilo? To je pravilo nasljedne monarhističke vladajuće  elite.    


     A šta znači ime Kajin? Pogledajmo sanskrit: Kajin znači sudija, jer sanskritsko kāja znači drveni čekić (7) i to je masonski simbol izvršne vlasti u loži, a i svjetovne sudije koriste drveni čekić, dakle je i građansko zakonodavstvo u vlasti masona.

     I na kraju da spomenemo ime Set, ime trećeg sina Adamovog i Evinog kojeg su dobili ubrzo naokon ubistva Avelja: sanskritsko Set znači mjerač, jer sanskritsko seṭa znači mjera (8). Postoji legenda po kojoj je Set gradio piramide Gize, te su u starini ove piramide bile poznate kao Setovi stupovi.

     Tot (Tot, Tahuti, Tehuti, Zehuti, Techu,Tethu, Thot i Thout) je egipatski bog mudrosti, znanja, astronomije, geometrije, matematike i umjetnosti.Tot je rođen iz Setove glave. Sve ovo nalazi se u zdanju Velike piramide,jer je Piramidu sagradio mjerač Tot kroz Setovu glavu, tj. kroz Setov razum.

     Ono što treba znati i razumjeti jeste da je Biblija ezoterijski kodirani hiljadugodišnji plan i program osvajanja svijeta od strane vavilonske judejske i hrišćanske masonerije i da Bibliji, odnosno piscima i redaktorima Biblije, nije svrha spasenje ljudi ni na ovom ni na onom svijetu.

 ..............................

     (1) Peeter Espak, The God Enki in Sumerian Royal Ideology and Mythology; Tarthu University Press, Tartu, 2010, pg. 98.
     (2) Ibid. p. 192.
     (3)  Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary; Oxford, The Clarendon Press, 1960, pg. 17.
     (4) Ibid. pg. 80.
     (5) Prof. Dr. Tomislav Terzin, Genetički izmijenjene ljudske bebe; May 29, 2019, YouTube video: 1:09:43-1:11:03.
     (6) I Monier Monier-Williams, bid. pg. 232.
     (7) Ibid. pg. 268.
     (8)
Ibid. pg. 1246.


Tuesday, June 15, 2021

LAKTANJE U ZNAKU SLOVA Γ (G)

                                                  
Mah = snaga, moć, sila.

GΓ
G je predstavljeno ugaonikom (Γ)

Car Justinijan = 
Γ = G

Ćirilicno slovo Γ je znak operativnih masona, masona koji izvode masonske radove praktično, u ovom slučaju rade na gradnji novog društvenog sistema.

     Poznato je da spekulativni masoni koriste slovo "G", a operativni masoni takođe koriste slovo "G", samo ne iz latinice, nego grčko (ćirilićno) veliko slovo Г, koje je pravouglog oblika i dio je krakova svastike:
     “Svastika je formirana od četiri gama, ili četiri Г.” (1)
     "U našim Ložama sjećanje na svastiku još uvijek postoji, ali je sakriveno. U ovom dijelu to ćemo razmotriti u odnosu na slovo 'G', a u sljedećem ćemo razmotriti kako je to povezano s praksom polaska od N. do E. i S.
     Operativci objavljuju da u Kvadratnoj Loži svi simboli treba da se sastoje od pravih linija. Pod Kvadratnom Ložom smatraju onu koju čine operativci koji rade na kvadratnim radovima, za razliku od Lučnih Loža, čiji članovi rade na lukovima i drugim kružnim radovima.
     Oni, dakle, objavljuju da 'G' treba da bude prikazano grčkim slovom gama, ili Г, koje je istog oblika kao radni kvadrat. Treba imati na umu da radni kvadrat ima jedan krak kraći od drugog, te je stoga tačan oblik grčkog velikog slova gama. Dakle Г predstavlja 'G', koje takođe ima duplo značenje kao kod nas, ali ima i treće: imenuje Boga Velikog G, koji primjenjuje kvadrat svog Zakona cijelom stvorenom univerzumu Koji je sam Zakon.” (2)
Upućuje masone na hebrejsko treće sveto ime Boga: GHADOL sa značenjem MAGNUS, tj. VELIKI, VELIČANSTVENI, SVEMOĆNI.
Latinsko G upućuje masone na GEOMETRIJU, a grčko Г sugeriše masonski UGAONIK, četvrti dio KVADRATA, simbolom stabilnosti i mira, te na jednu stranu masonske ašlara (kocke). Takođe ima veze sa riječima GOD, GOSPOD.

Г = 6
..............................

(1) John A. Cockburn, Freemasonry And The Ancient Gods; London: Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. Ltd.; 1921, pg. 75.
(2) Ibid.

ISUS KRIST SA DJECOM (MOTIV ZA IKONU ILI FRESKOPIS)


(radi uvećanja klikaj na faksimile)

ZA GLUPIMA ZVONA ZVONE (II)


Godina 2015: "Ako išta ubije preko deset miliona ljudi u sljedećih nekoliko decenija, najvjerovatnije će to biti veoma zarazni virus." (Bill Gates, MSNBC TV, video: 1:05) 

"Moramo biti sigurni da smo spremni, zato što će biti druga pandemija..." (Bill Gates, video: 0:37)

ZA GLUPIMA ZVONA ZVONE (I)

     Otkriješ im neviđene stvari, dekodiraš 90% značenja Velike piramide, a oni čekaju od zvanične iluminatske vlasti da im preko njihove  zvanične "nauke" objave istinu o Velikoj piramidi i uopšte nije čudo što Iluminati žele istrijebiti veliki dio glupe populacije.

https://archive.org/details/velika-piramida-i-biblija-2070

DOGMATI, VJERA I RAZUM NE MOGU SKUPA

     

       Dogma je istina koju narodu proglasi moćnik ili grupa moćnika i tu svoju "istinu" prvoj generaciji naroda utjera zakonom toljage, zatvorom, mačem i smrću za neposlušanje. Tako su moćnici 325. godine, na tkz. na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji proglasila je grupa carskih ljudi da je čovjek Isus (postojeći ili nepostojeći, nije važno), istinski Bog i izmisliše riječi vrlina koje dušu nakon smrti vode u carstvo nebesko. Neke od tih vrlina uvjeravaju sirotinju da su siromašni od Boga  blagosloveni i da trpljenjem zla i muka na ovom svijetu, na onom svijetu zarađuju raj. Tako bogati i prebogati govore sirotinji i nevoljnicima: "Trpljenjem spasavajte duše svoje." (Luka,21,19). I zabraniše slobodu mišljenja i govorenja i zabraniše sva starija i drugačija vjerovanja.

         Svojim očima vidi taj sirotinjski narod da ti isti što im to govore žive u rajskoj raskoši kao da su već u raju, ali narod koji ima vjeru nema razuma da shvati prevaru, jer su se vjerom odrekli razuma i zaludu takvima služe oči. Tako danas preko dvije milijarde ljudi zaista vjeruje da je Isus Bog i dalje trpeći u bijedi i sirotinji slušajući svoje "osvećene" i "preosvećene" bogataše kako im 1700 godina pričaju onu istu priču o trpljenju zla i siromaštva "radi vječnog spasenja".      

     Tako je i sa  pandemijom tkz. koronavirusa: kao pripadnici jedne judeo-hrišćanske masonske organizacije zvane  Iluminati, pripadnici državnih vlasti svih država u svijetu proglasili su lažnu smrtonosnu pandemiju malo jače gripe zvane koronavirus ili COVID-19 i zabraniše rad potreban za izdržavanje i fizički opstanak, zabraniše druženje i veselje, zabraniše slobodu mišljenja i govorenja i slagaše im da maske štite od zaraze, iako ta zaraza po djecu uopšte nije opasna. I danas većina ljudi istinski vjeruje u tu njihovu oglašenu "istinu", tj. u taj novi dogmat. Uz dogmat o "pandemiji COVID-19" ide dogmat o spasonosnom pelcovanju, i to ne o jednom, nego je potrebno 3-4 uzastopna pelcovanja, a pošto virus mutira, već govore da će biti potrebno svake godine novo pelcovanje. Dakle, zarađuj svake godine dok stoka ne crkne!

         I opet vjerujući ljudi vjeruju ljudima u vlasti i nose maske, i djeci naređuju maske, a mnogi vjerujući već i svoju djecu pelcuju, iako se javo dokazalo da pelcovanje šteti zdravlju, da neki stradaju odmah po prijemu, neki kasnije, a mnogi će tek stradati. 

      A oni što su osmislili dogmate "pandemije" zadovoljno trljaju ruke zarađujući silno bogatstvo od svojih laži i oni  ne nose maske, osim kad se slikaju za glupu vjerujuću masu, i oni ne primaju pravo pelcovanje, ali vjerujući idioti njima sve vjeruju!

    Dakle, postoje visokointeligentni lopovi i niskointeligentni vjernici. Visokointeligentni osmišljavaju dogmate, niskointeligentni vjeruju po njihovim dogmatima, a rezultat toga je da visokointeligentni  žive u raskoši, a vjerujući niskointeligentni žive trpeći u neimaštini, jer im visokointeligentni lažovi i lopovi bez otpora sve uzeše. 

        I na kraju još nešto: ona ista organizacija koja je osnovala crkvu i proglasila Isusa za Boga, ta ista organizacija vodi sve ovo danas oko lažne pandemije i njihovi članovi iz crkve pozivaju narod na pelcovanje. Ali, niskointeligentni vjernici ni to ne mogu da shvate, jer su postali niskointeligentni prihvatajući dogmatsku vjeru na uštrb odricanja od svog razuma.

Sunday, June 13, 2021

UFO "ARKA" I SRPSKI GRB


Američki avijatičar i biznismen Kennet Arnold sa modelom letećeg tanjira koji se oblikom razlikovao u eskadrili devet letećih tanjira konveksnog oblika, koje je vidio juna 1947. dok je letio iznad planine Rainier u američkoj državi Washington.

Izgled letećeg tanjira kojeg je vidio Kennet Arnold i izgled "ognjila" na srpskom grbu je skoro potpuno identičan. Ovakav simbol "C" simbolozi nazivaju "arka" ili "Sunčeva lađa", što može da se tumači i kao "sunčana lađa" što leteći tanjiri i jesu.

      “U drevna vremena Tračani su zvani Peske ili Aria, ....” (1)

Sanskrit:

- ARYA = PLEMENIT, UZVIŠEN, GOSPODAR (2)
- ĀR = POHVALA, ČAST, SLAVA (3)
- YA = SVJETLOST, SLAVA (4) 

     Sanskritsko ĀR je skraćenica od ARYANTI što znači BITI U ČASTI, U SLAVI (5). Sanskritsko AR u riječi ARU nosilac je značenja SUNCE (6). AR je kod Srba na Kosovu sačuvana do naših dana i znači DOSTOJANSTVO, ČAST (7), dakle ima isto značenje kao i sanskritsko AR. Sanskritsko ARKA znači BLJESKAK, SUNCE; DVANAEST (8), a ĀRKA je OD SUNCA, SUNCANO. (9)

     Pogledajmo AR u perzijskim riječima:

- ĀR = DONIJETI; DONOSAČ (10)
- AR, ARRA = TESTERA (zrake: ɅɅɅɅ) (11)
- ARMĪS = TRN (Ʌ) (12)
- ARBŪ = KRUŠKA (strelasta) (13)
- ĀRĀ = UKRAS (divno, sjaj) (14)
- ĀRĪ = ISTINA (15)
- ARJ = CIJENA, VRIJEDNOST, ČAST; LABUD; MAK-SIMUM, GRANICA (16)
- ĀRD, ĀRDA = BRAŠNO (17)
- ĀRAST = MOĆ, SNAGA (18)
- ARZ = CIJENA, VRIJEDNOST, KVALITET (19)
- ĀRZŪ = UŽIVANJE, ŽELJA, ZANOS, LJUBAV, NADA, RADOVANJE (20)
- ARM = RUKA (21)
- ARŪN = ŽIVOTAN (22)
- ĀRŪN = UMILAN, PRIVLAČAN, DOBAR (23)
- ARYAWĀN, ARYAWĀNĪ = PLAMENOCRVEN, PUR-PURAN (24)
- ĀRŪGH = DAN (25)
- ARJAN = VILE = Y (26)

     Evo nekoliko arapskih riječi sa osnovom AR:

- ARR = POTPALJIVATI (27)
- ARĪM = JEDAN (28)
- ARĪS = VATRA (29)
- ARŪM = IZVORNI, ORIGINALNI (30)
- ARIT = CRVENKAST (31)
- ARS = POTPALA (VATRE) (32)
-
ĀRĀ = UKRAS (33)

      Kelti su Kimeri, tj. Tračani. Trački Brigi ili Briganti su Kelti. Keltsko (gaelik) ARAN je HLJEB, ŽIVOTNOST (34), a srpsko ARANIJA je posuda za  kuvanje hljeba. Tračko AR je SUNCE, starokeltsko ARD (ART) je BOG (35).

      SUNCE je AR, a Tračani kao narod SUNCA zvani su ARIA, tj. ARIJCI, ARJANI. Najstariji originalni ARJANI su KIMERI, tj. TRAČANI, ILIRI ili KELTI. To su stara imena Srba.

       AR je SUNCE, SUNCE je SVJETLOST, SVJETLOST je SLAVA, te su TRAČANI SLAVNI i oni su dakle SLAVENI koji su prije pojave riječi SLAVENI zvani ARIA. Simbol Arjana je SUNČEVA LAĐA, zvana ARKA i to je OGNJILO ili OCILO na srpskom grbu.

…………………………
     (1) John Pym Yeatman, The Shemetic Origin of the Nations of Western Europe, London: Burns and Oates, 1879, p. 212.
      (2) Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Oxford, The Clarendon Press, 1960, p. 93.
      (3) Ib., p. 149.
      (4) Ib., p. 838.
      (5) Ib.
      (6) Ib., p. 149.
      (7) Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, str. 52.
     (8) pg. 89.
     (9) pg. 151.
          (10) Francis Johnson, A dictionary, Persian, Arabic, and English; London: Wᴹ. H. Allen and Co., 1852, pg. 51.
     (11) Ibid. pg. 51, 64.
     (12) Ibid. pg. 63.
     (13) Ibid. pg. 53.
     (14) Ibid. pg. 51.
     (15) Ibid. pg. 64.
     (16) Ibid. pg. 56.
     (17) Ibid. pg. 57.
     (18) Ibid. pg. 58.
     (19) Ibid.
     (20) Ibid.
     (21) Ibid. pg. 61.
     (22) Ibid. pg. 64.
     (23) Ibid.
     (24) Ibid. pg. 56.
     (25) Charles Wilkins, David Hopkins, A Vocabulary Persian, Arabic and English; London, 1810, pg. 22.
     (26) Ibid. pg. 19
     (27) Ibid. pg. 17.
     (28) Francis Johnson, Ibid. pg. 23
     (29) Ibid. pg. 64.
     (30) Ibid. pg. 63.
     (31) Ibid. pg. 59.
     (32) Ibid. pg. 55.
     (33) Charles Wilkins, Ibid. pg. 17.
     (34) Robert Archibald Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic; London, Printed for James Duncan, 1825, pg. 32.
     (35)
Ibid. pg. 36, 48.


 

VANZEMALJCI ZAISTA POSTOJE


    Kad bi američka vlast zvanično priznala njihovo prisustvo, propale bi avramske religije koje su preko vavilonske judejsko-hrišćanske masonerije osnovala neka odmetnička rasa Vanzemaljac, propao bi judaizam, propalo bi hrišćanstvo, a propast bi podrovila i sam islam. Ove tri religije vodeće su tri zle političke ideologije koje lažima i zlom, a u ime Boga, manipulišu ljudima, narodima i čovječanstvom. Hindu-vedizam bio bi u mnogo čemu dekodiran, te bi bio njegov sadašnji duhovni smisao bio ruiniran do besmisla njegovog postojanja, a njegove i budističke meditacije bile bi obesmišljenje spoznajom postojanja drugih svijetova do kojih se skoro trenutno stiže materialnim tehološkim letilicama. Takođe bi propale zle judeo-hrišćanske masonske ideološke tvorevine kao darvinizam, komunizam i ateizam i svijet bi istinom postao čistiji i pobožniji, a ljudi, narodi i sveukupno čovječanstvo, trenutno zatrovano religijskim i rasnim indoktrinacijama, bez umnih ropskih lanaca pomenutih religija otvorio bi ljudskom umu i ljudskoj vrsti široke vidike novog znanja i progresa.

Saturday, June 12, 2021

KOMENTARI NA TEMU “SRBSKOG" KALENDARA

 

        Viduša: Nemojte zamjeriti, ali ja moram prigovoriti na ono što naučno nije tačno, odno-sno što naučno nije dokazano, a to su nazivi mjeseci i kalendar. Ovo nije protiv Todora, ovo je protiv neistine koju je prvi počeo širiti etnolog Slobodan Antonić početkom druge decenije 21. vijeka. On je pod okriljem titule etnologa slagao i prevario mnoštvo srpskog naroda mladje ge-neracije, a njegovu laz su prihvatili neki njegovi najbliži prijatelji, zlonamjerne osobe iz ezoterij-skih tajnih društava i neke naivne  i  neobazrive osobe i poduprti medijskim sredstvima još  strasnije počeli ovu kalendarsku laž implemenirati u glave Srba.

     Treba da znate da kod Srba nikad nije postojao jedinstveni mjesecoslov. Postoje knjige o tome, knjige sa mnogim nazivima mjeseci kod Srba 19. vijeka. Tog današnjeg mjesecoslova nema, nego je sastavljen od nekoga prije nekoliko decenija, a sastavljen je metodom odabiranja: ovaj naziv hoću, ovaj neću! Svaki mjesec je imao i po sedam-osam naziva, sve zavisi od podneblja na kojem se živilo. To što ovih godina svetosavska masonerija pokušava da implementira nečiji novokompovani "mjesecoslov" Srbima kao jedinstveni srpski mjesecoslov, upravo je ona masonska svetosavska paroja da je dobrodošla svaka laž ako ujedinjuje narod.

        Ako zađemo u etimologuju julijanskog naziva mjeseci, vjerujte da polovina naziva mjeseci nosi srpske korijene. Shvatite da je svjesno laganje grijeh i pred Bogom i pred narodom i čovjekom. Srbi su bili narod pravde i istine, te su Pravda i Istina bili Srbima  sinonima za ime Bog. Sve to važi i za taj tkz. "srpski kalendar".

      Sve one koji javno lažu da je to originalni srpski kalendar skoro već 20 godina javo pozivam i izazivam da pokažu i dokažu postojanje tog kalendara prije 691. kad se prvi put javlja u rukopisima Peto-šestog (Trulskog) vaseljenskog sabora kad se spominje 6199. godina. Taj kalendar pripada tkz. Konstantinopoljskoj ere i posljednji je pokušaj romejske Ortodoksne crkve da zvanično sistematizuje hronologiju od Stvaranja do hrišćanske ere, dakle je taj kalendar koristila samo romejska crkva i to tek od 691. godine. Romejska državna administracija nije koristila taj kalendar, već je koristila naslijeeni rimski julijanski kalendar. Kod Srba je taj novi crkveni kalendar put dokumentovan tek 1114. godine u darovnici nekom manastiru nekog župana Stroje i žene mu Sime.

       I ja bih volio da je to srpski kalendar, ali, shvatite, ljudi, traga tom kalendaru prije 691. godine u svijetu nigdje nema, kao što niko još nije pokazao onaj famozni "kamen" i Hercegovini na koji se pozivaju neki "kalendarci" sa 631. godinom. Hercegovina nije u Tunguziji, zašto ne pokažu taj kamen (spomenik)? Čak i da postoji taj spomenik sa upisanom 631. godinom, opet ne mora da znači da je srpski, jer prije Konstantinopoljske ere bilo je više pokušaja da se datira hronologija Septuaginte, a jedan od tih pokušaja i kalendar Aleksandrijeske ere.

       U nauci treba u sve da se sumnja i da se istražuje, ali ja vam rekoh trenutnu istinu o tom “srbskom kalendaru”, a vi kako god hoćete, ali shvatite da se lažima, prevarama i zabludama ništa dobro ne dobija, nego to uvijek na zlo izađe. Svi sa pozivamo na istinu i pokušavamo se boriti protiv laži, a sami sebe lažemo tim mjesecoslovom i kalendarom. Ne razumijem čemu to i šta time dobijamo? Svako sebe može lagati i varati, ali da li je normalno da neko sam sebi namjerno laže?  A vi, svi vi koji ovo čitate, slobodno javite glavnim zagovaračima laži o "srpskom kalendaru" neka javno obore Vidušine sumnje i Vidušino opovrgavanje njihove "istine", neka pokažu svoje dokaze o postojanju tog kalendara prije 691. godine bilo gdje, pa i kod Srba.”

      Todor Pesterški: “Kako god meni se mnogo više sviđaju nazivi za mesece cvetanj, trešnjar, žetvar nego ove latinštine i ja ću promovisati ove naše lepe reči i nazive meseci....MOŽDA TAKO STVORIMO NOVU ISTINU...”

       Viduša: “A šta ako su JANUAR, FEBRUAR, MART, APRIL, MAJ, JUN, JUL i NOVEMBAR sve porijeklom srpske riječi, a jesu sve srpske? Šta po tom pitanju?

        Kod Srba u Hercegovini i C. Gori trešnje sazriju mjesec dana ranije nego li u kontinentalnom dijelu i kako to uskladiti? Stvoriti novu istinu? Čovjek NE MOŽE  stvoriti novu istinu, jedino može otkrivati već postojeće istine. Stvarati novu istinu je zadatak ideologije, a ne nauke, jer niko nema pravo nametati drugima svoju volju pod izgovorom da se to tako njemu sviđa. Tako rade danas ovi u vrhu svjetske piramide vlasti i kako nam je u ovom svijetu koji se njima tako sviđa? Ovo je JUNI, Sunce u BIKU, a mladi bik je JUNE. Eno ga na Gundestrap kotlu sa kolovratom na čelu, a taj kotao je pravljen u Tribaliji, dakle negdje u Srbiji ili Bugarskoj.”

       Todor Pesterski: “Pa ništa ..Mogu samo da kažem da su mnogo ružnije od ležitrava, grozdober, gumnik... A i LEPOTU TREBA GLEDATI PONEKAD ZAR NE?”

       Viduša: “To je odrođavanje naroda od njegovog korijena, a organizacije koje to preko svojih članova rade jesu antisrpske i rade to radi rasrbljavanja i uništenja zadnjeg ostata tog nekad najstarijeg  i drugog najmnogoljudnijeg naroda na Zemlji, rade na uništenju njegovog kulturnog, istorijskog i jezičkog blaga.

      Od kad su Nemanjini judeohrišćanski  masoni zavladali Srbijom i ime hipotetičkog Isusa, a poslije zavladaše i Srbima cijelog Balkana, Srba nestaje strahovitom brzinom. Iz masonskog programa novokomponovanom antisrpskom ‘novom srbskom ljepotom’ dovršava se  uništenje posljednjih ostataka originalnih Srba i stvaraju se neki  transformisani Novosrbi judeo- -hrišćanskog Novog svj. poretka.

       Ali znajte ovo: kad zbog judejsko-hrišćanskog masonskog djelovanja nestane zadnji originalni Srbin, tih godina nestaće i ovaj svijet, spržiće ga vatra i to će biti za dvije-tri decenije, te zaludu stvarate svoju tu svoju ‘novu ljepotu’. Ne znam, možda tako mora biti!.”

    
     Teže je jednu laž suzbijati, nego deset novih istina otrkriti. Tako je i sa tkz. "srbskim narodnim nazivima mjeseci", koji se već nekoliko godina nameće narodu preko beogradskih lažova, budaletina i nikogovića.

         Srbi kao narod nikad nisu imali ujednačena imena mjeseci, jer geografska podneblja na kojima su Srbi živjeli nisu bila vremenski ujednačena, a nazivi mjeseci uglavnom su ovisili od vremenskih uslova i vrste sezonskih poslova (npr. vremenski usl...ovi u primorskoj Hercegovini i planinskoj Bosni nisu isti, bilo je područja gdje uopšte nije gajena vinova loza i kako će se u tom području neki mjesec zvati grozdober?

         Ako se već žele ustanoviti neki srbski narodni nazivi mjeseci, onda to moraju biti nazivi koji opisuju istovremene opstevažeće prirodne pojave u svim područjima u kojima Srbi žive.

Evo narodni nazivi mjeseci pa izaberite nazive iz svog sela i recite Srbima da su to "stari srbski nazivi mjeseci", kao što to rade neki beogradski lažovi:

Januar: prosinec, sečenj (sečanj, sečenj, sječanj, sječen, siječanj, sičan), koložeg, (koložek), golemi mesec,; bogojavljenski, svetojovanski, jovanjštak, “oko Jovana dne”, “oko svetog Save”.

Februar: sečen (sečan, sečko, sečka), veliki sečko, ljutij, veljača, (aveljača, oveljača, velijača, velje), unor; sretenjski.

Martbrazen (bresen, brezanj), ožujak, suhi, sušac, mali sečko, letnik, lažak, derikoža; blagoveštenski.

April: cveten (cvetanj), travanj, mali travanj, brzosok, duben, biljar, lažitrava; đurđevski.

Majtravanj (traven), veliki travanj, svibanj, cvetanj (cvijetanj, kvetel), crvenik, čerešnjar (črešnjar, čerešnjar); carski.

Jun: čerešnjar (crešnjar, trešnjar), izok, cerven, crvenik, žitvar, lipanj (ljepanj), lipstak; petrovski.

Julčrven (crvenc), srpanj (srpan), zar, žarkij, lepec (lipec), biljar, žetvar; ilinjski, svetoilinski, ilijnštak (ilijštak, ilijinštak).

Avgust: ruin, srpen (srpanj, serpen), kolovov (kolovos), gumnik; makaven, gospođinski, velikogospođinski, gopodinštak, “oko Velike Gospe”; prabraždenski.

Septembar: rujan (rujen), vresen (bresenj), grozdober, gruden; miholjski, miholjitak, malogospođinski, “oko Male Gospe”, bugurojčin.

Oktobarlistopad, pazdernik, rzijen; lejčin mesec, mitrov, mitrovski, mitrovštak, “oko Mitrova dne”, lučinski, lučinštak.

Novembar: gruden, student (studeni), listopad, pazdernik; mratinji, mratinjski, mratinstak, svetoanrejski, aranđelovski, “oko Aranđelova dne”.

Decembar: student (studeni), prosinac, prosinec, gulemjut mesec; nikoljštak, “oko svetog Nikole”, bužukjov, božićnji, “oko Božića”, koledar.

I na kraju ponovićemo riječi Todora Pešterskog radi zaključka:

“Kako god meni se mnogo više sviđaju nazivi za mesece cvetanj, trešnjar, žetvar nego ove latinštine i ja ću promovisati ove naše lepe reči i nazive meseci....MOŽDA TAKO STVORIMO NOVU ISTINU...”

I kaže Pešterski: "MOŽDA TAKO STVORIMO NOVU ISTINU...”? Ko je zadužen da čovjeku, ljudima, narodima i čovječanstvu ukida postojeće i stare i stvara "NOVE ISTINE'? Vavilonski Judeo-hrišćanski masoni to rade, oni proglašavaju NOVE ISTINE kao NOVU STVARNOST ili NEW REALITY. Judeo-hrišćanski masoni planiraju novo, ukidaju postojeće i staro i realizuju i stvaraju "NOVE ISTINE". Tako je u 5. v. st. ere prisilom stvoren judaizam, tako su prisilom stvoreni hrišćanstvo i feudalizam, tako je prisilom stvoren islam, tako je prisilom stvoren darvinistički evolucionizam, tako su prisilom stvoreni novi narodi, države i jezici, tako su prisilom stvoreni komunizam, globalizam, transhumanizam i "pandemija" koronavirusa. 

Srbi, srećno vam bilo s judeo-hrišćanskim masonima STVARANJE vaše NOVE ISTINE (i ne zaboravite: ko s đavolom tikve sadi, tikve mu se o glavu razbijaju)!

 ............
Literatura: Nenad Đ. Janković, Astronomija u predanjima, običajima i umotvorinama Srba, Srpska akademija nauka, Beograd, 1951, str. 163-164.