Thursday, October 1, 2015

VERA, NADA, LJUBAV I MAJKA IM SOFIJA

Mart je treći mjesec po redu, a datum 14. je svjetski Dan Pi.

         Danas je 30. septembar (17. sept. julij.) i crkveni je praznik: Svete velikomučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija. Crkva kaže da su one u vrijeme rimskog cara Adrijana (vladao 117-138. god.) stradale za vjeru u Hrista i kao velikomučenicama odrediše im u kalendaru 267. dan od dana proslave Božića.

         Pokazaćemo zašto 267. dan od Božića crkva slavi ove velikomučenice simboličnih imena: Vera, Nada, Ljubav i majka im Sofija (Mudrost).
        Od Božića 7. januara (25. decembra julij.) do polovine dana 30. septembra je 266,5 dana. Godina ima 365,242 dana:
 
365,242 - 266,5 = 98,742
Matematička konstanta je broj Pi = 3,14159...
 
98,742 : 3,14159 = 31,43058133 ≈ 10Pi
 
Da vidimo šta dobijemo ako 10Pi (31,4159) pomnožimo sa Pi (3,15159):
 
31,4159 x 3,14159 = 98,69587728 dana
 
Od 365,242 dana godine oduzmimo 98,69587728 dana i da vidimo rezultat:
 
365,242 - 98,69587728 = 266,5461227 dana = broj dana od Božića do 30. septembra u 13 časova, 6 minuta i 25 sekundi. To je vrijeme kad na 30. septembar (17. sept. julij) Sunce nad Rimom, u kojem je bio (izgleda i ostao) centar crkve, dostigne svoju najvišu tačku na zenitu. To je tkz. sunčano podne (solar noon, en.)
 
         Dana 14. marta je svjetski Pi Day (Dan Pi) jer je mart treći mjesec, a 14. je datum tog mjeseca. Skupa sastavljeni mjesec i datum daju 3,14 (Pi). Tog dana Sunce se kreće istom linijom neba  kao i 30. septembra: 
 
a) 14. mart: -02° 34' 56.7"
b) 30. septembar: -02° 45' 13.2"
 
         I tako vidimo da je crkva i te kako upućena u astronomska zbivanja i pretvara ih u tajna svetačka imena, umjesto da naukom kaže narodu da se Bog kroz vrijeme prirode projavljuje i na  ovaj i drugim načinima. Vera, Nada, Ljubav i Sofija je Bog!

No comments: