Sunday, August 21, 2016

KRST SA OLTAROM

Na jednom medju mnogim isčupanim nadgrobnicima na groblju kod stare crkve brvnare u Takovu nalazi se i ovaj stećak stup. U donjem dijelu stećka je motiv solarnog krsta kojem je postolje Zemlja. Oko krsta su četiri sunca kao četiri godišnja doba, a na vrhu krsta je oltar vatre Sunca.

No comments: