Sunday, June 19, 2016

RAŠANI U 8. VIJEKU ST. ERE

 
JAFET > GOMER > TOGARMA (u donjoj markiranoj zoni na mapi je grad TOGARMA). TIROŠ (TAUR, TILMAZ) sin je TOGARMIN i od njega su GIMIRI, KIMRI ili CIMRI (RAŠANI koje je u 8. vijeku potčnio Tiglat-Pileser III).

         Pominjanje naroda Rashana (Rašana, Srba) iz vremena asirskog cara Tiglath-Pilesera III (8. vijek stare ere):

        “He also subdued the Rashani and Bit-Amukkhani.“ (1)

         “On je takođe potčinio Rašane i Bit-Amukane.”

Zemlja ovih Rašana bila je u Maloj Aziji. U ono vrijeme tu su boravili Brigi i Kimbri.
……………………….
(1) C. H. W. Johns, Ancient Babylonia, Chapter VIII, University Press, Cambridge, 1913, p. 115.


No comments: