Sunday, March 13, 2016

JEZIK I ISTORIJA

Koplje, strelica, kruška i sijalica.

        Engleski: spear (koplje, srp.),
        holandski: speer,
        njemački: speer


        Engleski: pear (kruška, srp.),
        norveški: pære,
        danski: pære,
        holandski: peer,
        islandski: pera
 
        Na engleskom koplje je spear, a kruška je pear. Oblik pear samo je skraćeni oblik riječi spear.
Na švedskom sijalica je bulb, a isto tako je u engleskom: bulb.
Norveško pære znači kruška, a istovremeno ima isto značenje kao i englesko bulb što znači sijalica.
Na danskom kruška je pære i sijalica je pære. To su oblikom iste riječi.
U holandskom koplje je speer, kruška je peer i sijalica je peer
Na islandskom kruška je pera, a sijalica je peru.
 
        Zašto se miješaju morfološki oblici i semantička značenja riječi koplje, kruška i sijalica kad na prvi pogled jedno s drugim nikakve veze nemaju? E, imaju vi te kakve veze i kazaćemo tu vezu, a veza je sljedeća: englesko, norveško i dansko dart znaci strelica, strijela. Strelica i strijela su šiljate, dakle su šiljak.
 
        Normansko dard (1) znači isto što i englesko, norveško i dansko dartstrelica, strijela, šiljak. Odatle potiče i albansko dardhë što znaci kruška.
 
        Dakle albansko dardhë potiče iz nordijskih aškenazik jezika, a nije neka “stara ilirska riječ”, jer su originalni Šiptari porijeklom Normani. I pogledamo li krušku, vidimo i da je šiljata kao koplje i strelica i liči na sijalicu.
 
        Drevno ime Kosova je Dardanija i ovo ime ni po čemu ne može imati veze ni sa kopljem, sa kruškom, niti sa sijalicom.
..........................
        (1) Robert Kelham, A Dictionary, of the Norman Or Old French Language, T. &. J. W. Johnson Law Booksellers, Philadelphia, 1843, pg. 31.

No comments: