Tuesday, March 29, 2016

BOŽIJI ZNAKOVI STVARANJA

        Kao što slikar stavlja potpise ispod svojih autorskih djela, tako je i Bog Stvoritelj na svojim djelima ostavio svoje potpise kao dokaze svog autorstva. Mnogo je takvih Božijih potpisa u prirodi, ali ih lažima zavedeni i obezboženi današnji ljudi ne vide, ne prepoznaju i ne traže.
 
         Jedan od Božijih autorskih potpisa je i primjer koji ćemo ovdje navesti: radi se o mjeri vremena, brojevima i geometriji. Dakle ovako:
 
a) 1 tropska godina = 365,2422 dana,
b) iracionalni broj Fi (φ) = 1,168033988…
c) iracionalni broj Pi (π) = 3,141592693…
 
Sad ćemo pogledati matematički odnos ovih brojeva u geometriji koristeći pri tome i jedan od kodova Velike piramide pomoću kojeg se dužina vremena pretvara u mjeru dužine, te je 1 dan vremena isto kao 2,466586266 cm dužine.
 
I počinjemo od dužine godine i broja Fi:
 
365,2422 : 1,618033988 = 225,7320938 dana.
 
Sad ćemo dužinu vremena od 225,7320938 dana po Piramidinom kodu pretvoriti u centimetre:
225,7320938 x 2,466586266 = 556,7876824 cm
 
I sad prelazimo na geometriju sa zadatkom: kvadrat ABCDA i krug T imaju jednake površine. Koliki je poluprečnik kruga T ako su strane kvadrata ABCDA duge po 556,7876824 cm?
 
Da bismo to uradili, prvo izračunamo površinu kvadrata ABCDA po formuli P = a²:
 
a = 556,7876824 cm
P = a² = 556,7876824² = 310 012,5233 cm²
 
Površina kvadrata ABCDA je 31 0012,5233 cm², a tolika je i površina kruga T. Sad ćemo po formuli izračunavanja površine kruga naći koliki poluprecnik (r) kruga T.
 
Površina kruga računa se po formuli P = r²π. Pošto je površina kruga T već poznata, obrnutim putem naći ćemo koliko je r, tj. poluprečnik:
 
a) 31 0012,5233 : 3,141592693 = 98 680,04977 cm²
b) √98 680,04977 = 314,1338087 cm = r
 
Dakle, dužina poluprečnika kruga T iznosi 314,1336367 cm i tu je Božiji potpis, jer je u tom broju sadražno 100 Pi:
 
314,1336367 : 100 = 3,141338087
 
Tačnost je u tri decimale, ali i ova “netačnost” od četvrte decimale je izračunavanje po dužni tropske godine u naše vrijeme, a koliko je bila duga godina u vrijeme stvaranja svijeta, mi ne znamo, ali možemo pretpostaviti da je bila tolika da je davala tačnost gornjeg rezultata u svim decimalama.
 
         Pogledajmo: da bi poluprečnik kruga T bio tačan u sedam decimala, tj. da bi r bilo 314,1592693, dužina strana kvadrata ABCDA morale bi biti po 556,8325715 cm. I sad to po Piramidinom kodu pretvaramo u dane:
 
556,8325715 : 2,466586266 = 225,7502927 dana.
 
Sad ćemo ovih 225,7502927 dana pomnožiti sa brojem Fi:
 
225,7502927 x 1,618033988 = 365,2716463 dana = 365 dana, 6 sati, 31 minuta, 10,2425664 sekundi.
 
U ovo naše vrijeme tropska godina ima 365 dana, 5 sati, 48 minuta, 46,08 sekundi. To znači da je u vrijeme stvaranja svijeta, prije oko dvanaest hiljada godina, ondašna godina bila duža od današnje tropske godine za 42 minuta i 24,16032 sekundi, a od današnje sideralne godine bila je duža za 22 minuta i 31,84032 sekundi. Skraćenje godine najvjerovatnije je nastalo u kataklizmičkim poremećajima u vrijeme opšteg potopa.

No comments: