Tuesday, September 1, 2015

SUMERSKI PIKTOGRAFSKI ZNAK *BOL

Tabla VI-VII. - Analogije raznih arhajskih pisama. Na osnovu više izvora (R. Pešić, Vinčansko pismo i drugi gramatološki ogledi. Beograd, 1995, str. 61).
 

Sumerski piktografski (cuneiform) način pisanja riječi VO (engleski OX) oko 3000. god. st. ere.
 
        U sanskritu riječ VO glasi BALINTOS, u tračkom bijaše BOLINTOS, a u savremenom srbskom nakon prelaza B u V  je VOL (pošto se u nominativu L našlo na kraju sloga, prešlo je u O te danas imamo VO sa dugim O na kraju)). Sumerski piktografski znak sastoji se  od dva znaka vinčanskog pisma: ∇-˄ (B-L) = *B(O)L, gdje je ∇ (B) glava vola, a obrnuto ˄  su rogovi: V.

No comments: