Thursday, February 16, 2017

BESEDA

         Kod Srba i kod bivših Srba postoji riječ BESEDA (BESJEDA, BISIDA) sa današnjim značenjem GOVOR. Odakle potiče i kako je nastala riječ BESEDA?
 
         Sanskritsko VEDA znači ZNANJE, DOBROBIT, DOBITAK. Korijen riječi VEDA nije VED-, nego ED koje se nalazi u sanskritskom EDH ( एध् ) što znači ŠIRENJE, RAST, NAPREDAK, JAČANJE, BLAGOSLOV, ŽELJA ZA DOBROBIT I SREĆU. Osnovni korijen u riječi EDH je ED
( एद्i ) i znači imperativno GLE, VIDI:
 
• BES-ED > BESEDA
• BES-ED-NIK > BESEDNIK
 
Sanskritsko EDHATE ( एधते ) je duži oblik riječi EDH i takođe znači ŠIRENJE, RAST, NAPREDAK, JAČANJE, BLAGOSLOV, ŽELJA ZA DOBROBIT I SREĆU.
 
BES-EDATHE > BESEDATHI > BESEDATI > BESEDITI
 
Sanskritsko IDDᾹ ( इडा ) = GOVOR i ime boginje govora: BES-IDDA > BESIDA (ikavski).
 
A šta u riječi BESEDA znači BES? Daničić kaže da je u riječi BESJEDA korijen BHAS sa značenjem ZUJATI (1), ali nije tako! Tačno je da sanskritsko BHᾹS ( भास् ) znači GOVOR, ali znači još i SVJETLOST, SJAJ, SLAVA.
 
Da li je srbsko BES u riječi BESEDA postala od sanskritskog BHAS? Pogledajmo:
 
BHᾹS-EDA > BHᾹS-EDA
 
Vrlo je teško da ono dugo Ᾱ u riječi BHᾹS pređe u kratko E u riječi BES. Ima li nešto približnije? Ima! To je BEŠEDA iz narodnog govora i sanskritsko BHEṤA ( भेश ) što znači NAMJESNIK ZVIJEZDA:
 
BHEṤ-EDA > BHEṤEDA > BEŠEDA
 
Tako bi BEṤEDA značilo: NAMJESNIK ZVIJEZDA GOVORI
 
         Ko je mogao biti NAMJESNIK ZVIJEZDA? To je bio kralj i bio je car, jer su oni u drevna vremena ujedno bili i prvosveštenici, dakle predstavnici neba, Boga i bogova. Kasnije se to proširilo na sve vladare, sveštenike i uglednike, te su oni imali pravo pred narodom da BEṤJEDE.
 
         Sanskritsko भेश jedni čitaju BHEṤA, drugi BHEZA. Ovo BEZHA istog je značenja ime tračkih BESA: ΒΗΣΣOI = BESSOI (Βησσοὶ, Βέσσοι) (2).
 
         Zašto su BESI dobili ime NAMJESNICI ZVIJEZDA? Odgovor daje Herodot u svojoj Istoriji:
 
         "Satre pak, koliko je meni poznato, nisu nikad priznavali ničiju vlast, nego su jedini od Tračana koji i danas žive slobodno. Žive, naime, na visokim planinama, koje su obrasle gustim šumama i pokrivene su snijegom, i odlični su ratnici. To su oni isti koji su osnovali Dionisijevo proročište. To proročište nalazi se na najvišim planinama i u njemu sveštenicku službu vrši satrejski rod Besi, a vrhovni sveštenici obavljaju dvosmislena proročanstva, kao i ona u Delfima, i ni u čemu se ne razlikuje od ovoga." (3)
 
BESI su obavljali prvosvešteničku i svešteničku službu u Dionisijevom hramu i zato su bili NAMJESNICI ZVIJEZDA.
…………………………..
         (1) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio I, obradio Đura Daničić, JAZU, Zagreb, 1880-1882. str. 240.
         (2) Herodotus, History, VII, 111; Strabo, Geography, VII, V
         (3) Herodot, VII, 111.

No comments: