Sunday, July 17, 2016

SIMBOL VIDA I ŽIVOTA

 
         Na slici je baraljef sa likom keltskog boga Luga (Belenisa), boga Sunčeve vatre (1 century AD, Roman Baths at Aquae Sulis in Bath, England). Ispod Lugovog lika je simbol u obliku glagoljičnog slova V (u dnu slike, lijevo). To je ideogramski znak za VID I ŽIVOT (oči kao vid i nos kao dah, duh, život). Isti takav znak srećemo ma petroglifima po svijetu i na stećcima.
 
 
        Sve što napišem i postavim svijetu pred oči, sve je sa dokazima i nema toga stručnjaka koji će doći sa kontraargumentom i reći: "E, nije to tako!" Sve je tako, ali današnji ljudi (naročito nesretni Balkanci) mrze istinu, a vole laž - mrze Boga, a vole đavole svih fela! 

No comments: