Wednesday, July 20, 2016

NE VOLE ISTINU O SEBI

 
 
 
         Kružni simbol na stećku u Glisnici kod Pljevalja i na novcu Kelta je isti (1), jer su stećke sa simbolima podizali Kelti i potomci Kelta u peroidu od prve hristjanizacije pa sve do druge polovine 19. vijeka. Simbol predstavlja Sunce sa svoja četiri godišnja doba.
 
        Ja našim Balkancima pokažem simbol, oni vide istinu, pa se opet u svoje u svoje vjerske laži utapaju: jedni u debilne hrišćane, drugi u debilne bijele arape bolešnjake.
...............................
        (1) Henri de La Tour, Atlas de monnaies gauloises préparé par la Commission de topographie des Gaules et publié sous les auspices du Ministère de l'instruction publique, PL. LV

No comments: