Sunday, July 17, 2016

KRILA NA GLAVI

 
         Na na slici su bogovi Sunca: etrurski bog Turms, glasnik boga Tinije (Populonia, Italy, 3 BC). Do njega je lik Svetog Vida (srednjevijekovno greblje, Glavica, Deževska dolina, Novi Pazar), a iznad desno je keltski bog Sunca Lug (Belenis, Belenus or Bel; Roman Baths at Aquae Sulis in Bath, England) i do njega bog transilvanijskih Kelta (Celtic coin, 2-1 BC).
 
         U opisu francuskih Kelta Gala Cezar piše da je njihov bog ravan rimskom Merkuru. Merkur je predstavljan sa krilima na šljemu, a vidimo da i etrurski i keltski bogovi Sunca imaju izobražena krila na glavi.
 
         Ono što je posebno zanimljivo jest da krila na glavi ima i Sveti Vid. Lokalni arheolozi tvrde da su na ovom greblju od 12. do 18. vijeka sahranjivani Srbi. E, sad se postavlja pitanje: otkud na nadgrobniku lik Svetog Vida sa izobraženim krilima na glavi? Ili to i nije Sveti Vid, već Vidas (Vidasus, lat.), bog Sunca balkanskih Kelta, bog Lug galskih Kelta kojeg je Cezar zbog tih krila poistovijetio sa rimskim Merkurom?
 
         Da li su novopazarski arheolozi vršili iskopavanja na tom greblju? Nisu! Pa na osnovu čega su zaključili da su tu Srbi sahranjivni od 12 do 18. vijeka? Po zapisima na nadgrobnicima? Ali arheolozi ne spomenuše bilo kakve zapise na spomenicima!?
 
         Ako je ovo keltski Vidasus, onda je greblje mnogo starije, a starost se može utvrditi samo po natpisima na spomenicima ili provjerom grobova. Pošto pokojnici nisu spaljivanji, ve ć su sahranjivani, tu ima i nadgrobnih krstača. Dakle su pokojnici bili hristijanizirani, a ako su hristijanizirani otkud Vidasus (Sveti Vid) na spomeniku?
 
         Da li sad shvatamo zašto se istorija Srba prećutkuje i skriva? Da li shvatamo koliko smo kao narod intelektualno pasivni te uopšte ne razmišljamo logikom, nego slijepo vjerujemo sve što nam zvaničnici kažu?

No comments: