Thursday, May 5, 2016

SRBSKA PARASKEVA

        Jednom me prijatelj upita da li srbski crkveni praznik SVETA PETKA ima veze sa prehrišćanskom srbskom vjerom. Znajući slovensku prehrišćansku vjeru kao vjeru prehrišćanskih Srba, odgovorio sam da nema. Ali to pitanje često me kopkalo i pošto za sve ima vrijeme, Bogu hvala, dođe vrijeme i to da se objasni: praznik SVETE PETKE ima duboke veze sa srbskom prehrišćanskom vjerom, ali onom vjerom iz vremena prije slaveniziranja Srba, iz vremena kad su Srbi bili poznati pod imenom Brigi, odnosno Tračani, odnosno Kelti.
 
         Svrha ove teme nije da negira ili nipodaštava Svetu Petku, nego pričamo o njenom imenu, te kroz priču o imenu dolazimo do Božije istine, a i Sveta Petka je služila Istini.
 
 
        Svetu Petku crkva naziva PREPODOBNA MATI PARASKEVA. Tvrde nam “naši” popovi i “naši” lingvisti da je to po grčkom PARASKEVI (Παρασκευή), što znači PETAK, ali to nije tačno, lažu!
 
         Grčko PARASKEVI (Παρασκευή) se sastoji od dvije riječi PARA-SKEVI (Παρα-σκευή):
 
1. PARA (Παρα) je prva riječ i u engleskim riječima PARANORMAL, PARAPSYCHOLOGY znači “PREKO normale, iza granice normale, protiv-razumno, onostrano (čudo). Od oblika PARA izvedeno je i englesko PARADISE (grčko παράδεισος; srbsko RAJ). U bukvalnom smislu grčko PARA znači PREKO, IZA.
 
2. SKEVI (Σκευή) = DRŽAČ, NOSAČ (POSUDA)
 
Tako grčko PARASKEVI (Παρασκευή) bukvalno znači ČUDONOSAC.
 
         Da bismo objasnili šta znači srbsko PARASKEVA, moraćemo zaviriti u keltske korijene, jer su srbi keltskih korijena, a pošto su po Strabonu Kelti isto što i Brigi, a Brigi isto što i Tračani, idemo do VELIKE MAJKE KIBELE ili KIVELE, tj. srbske KEVE.
 
 
         I današnji Velšani su Kumbri, tj. porijeklom su Kelti, a velško CIB (čitaj KIB) (1) znači DRŽAČ, DRŽAČ SJEMENA, dok srbsko KABAL takođe znači DRŽAČ (VODE).
 
         Brigijsko-tračka VELIKA BOGINJA MAJKA CIBELA = KIBELA = KIVELA = KEVA = DRŽAČ SJEMENA = POSUDA SJEMENA = MATER = MAATRR (sanskrit). Keltsko MATERIA je keltska VELIKA BOGINJA MATER.
 
         Dakle srbsko PARASKEVA u srbskoj brigijsko-tračko-keltskoj prošlosti imalo je ove dvije riječi: PARAS KEVA. I šta je to značilo? Evo šta: keltsko (gaelik) PARAS (2) znači NEBO.  (Vodena) PARA ide u NEBO. Korijenska riječ PARA zadržala se u srbskom crkvenom terminu PARAKLISAR. Ovo PARA imamo i u srbskoj riječi PARASTOS u kojoj je PARA NEBO a STOS je od keltskog (gaelik) STADH (3) što znači SLUŽBA (PARASTOS je OPELO: opjevavanje pokojnika koji je tek krenuo na NEBO).
 
         Pošto srbsko KEVA i danas znači MAJKA, tako srbsko PARASKEVA znači NEBESKA MAJKA i to nije hrišćanska Sveta Petka, već srbska prehrišćanska boginja.
  
………………………………
        (1) Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 61.
         (2) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 439.
         (3) Ibid. pg. 524.

No comments: