Sunday, May 29, 2016

KILJAN

 
         Da su Srbi bili poznati pod imenom Kelti i da je u srednjem vijeku pod terorom iz Sicilije i južne Italije naseljenih Normana (nazvanih Šiptari) mnogo keltskih potomaka prešlo u Šiptare, dokaz je i riječ KILJAN, koja je iz srbskih keltsko-ilirskih vremena ostala među keltskim domorodcima Crne Gore i Albanije:
 
         a) keltsko (gaelik) CILL (1) znači GROBNO MJESTO, GROB.
        b) keltsko (gaelik) CILLEAN (2) znači VJEŠTAČKO UZVIŠENJE POSTAVLJENO ZA GLEDANJE.
 
         Englesko KILL, što znači UBITI, ovako objašnjavaju Nijemci:
 
         "kill, vb. ME. kille, a corresp. OE. *cyllan: Teut. base kuljan akin to OE. cwellan = ME. quelle vb.kill. ON. kvelja OSAX. quellian. There was a primit. str. vb. OE. cwelan die. OSAX. OHG. quellan smart; cp. G. qual." (3)
 
I kao što vidimo Nijemci nigdje ne spomenuše Kelte, ali spomenuše Teutone koje oni silom guraju u Nijemce, mada mnogi istoričari tvrde da su Teutoni pleme Cimbra. Nijemci kažu da je engleskoj riječi KILL etimološka osnova teutonsko KULJAN.
 
         Uzmimo sad ovo teutonsko KULJAN: ne kažu li Srbi za trudnicu: KULJAVA (4) žena? Kod KULJAVE žene stomak je vještački (seksom pa trudnoćom) UZVIŠEN i lako se PRIMJEĆUJE: to je značenje keltskog (gaelik) CILLEAN. Tako je jasno da je englesko KILL postalo je od keltske osnove CILL: CILL = KILL, a sve se prikriva razlikom pisanja i ćutanjem.
 
        Pogledajmo i ovu riječ koju Nijemci pomenuše kao OE. (staroenglesko) CWELAN što znači SMRT? Kad Srbima neko umre ili pogine, Srbi su UCVELJENI:
 
         CVELAN > UCVELAN > UCVELEN > UCVELJEN
 
Otkud u staroengleskom srbska riječ CVELAN, UCVELJEN? To je od Kelta Srba.
 
         Da vidimo šta Englezi kažu za porijeklo njihove riječi KILL: kao i Nijemci i oni spominju sve te staroengleske (OE), staronorveške (ON), norveške svedške, islandske i slične oblike, ali samo na jednom mjestu kažu:
 
"Veri likely this sb. is of Celtic origin;...". (5)
 
"Vrlo lako ovo sb. je od keltskog originala;..."
 
Nije to "very likely", već fakt!
 
        “I kod Srba i kod Arbanasa KILJAN označava kamen, koji je uspravno postavljen na mesto gde je neko od neprijatelja pogođen i pao. Ali i gde je bio veliki broj, te su nogi izginuli meće se na mesto svakoga poginulog po jedan kiljan. Kiljanom se još često zove i svaki nadgrobni mramor na groblju.” (6)
…………………..
         (1) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 115.
         (2) Ibid
         (3) E. Kluge and F. Lutz, English Etymology, Karl J. Trubner, Strassburg, 1898, pg. 115. 

        (4) U postojećim etimološkim rječnicima srbskog jezika porijeklo riječi "kuljava" se ne govori, vec se samo Vuk i Daničić objašnjavaju da znači "trudnica". Skok je uopšte ne spominje. Cenzura, oblikovanje slovenske svijesti kod Srba vriši se na sve načine: crkvom, antroplogijom, istorijom, arheologijom pa i lingvistikom! 
         (5) Walter William Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language, Second edition, Oxford: The Clarendon Press, New York: Mccmillan & Co., 1893, pg. 314.
         (6) Dr Jovan Erdeljanović, Kuči – pleme u Crnoj Gori, Srpski etnografski zbornik, Knjiga VII, Naselja srpskih zemalja, Knjiga IV, Državna štamparija kraljevine Srbije, Beograd, 1907, str. 41.

No comments: