Monday, January 25, 2016

RIJEČI SRBSKOG JEZIKA U BOŽIJEM STVARANJU SVIJETA

1-2. Značenje riječi “JEDAN” i "DVA"
 
 
        “U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan PRVI."
                                                                                                                              (Stvaranje, 1, 1 - 5)
 
Dan PRVI = dan JEDAN
 
ED, EDAN, EDAR (u fizici ETAR) je nebeska voda, prazemlja = JEDAN = POČETNA TVAR, POČETAK.
 
DVA = DUA = DUALIZAM (duhovno i materijalno koji su povezani: DUH i VODA, = NEBO I ZEMLJA = SVJETLOST I TAMA, DAN I NOĆ (arapsko “duʿāʾ znači “poziv na molitvu”).
 
Ovdje vidimo da se u JEDNOM nalaze DVA, tj. u JEDNOM je DUALIZAM. Riječ JEDAN ima metafizičko-filozofski smisao.
 
Riječ JEDAN = JE DAN = SVJETLOST = VID = ZNANJE.
Riječ DVA znači DVOJNOST, DUALIZAM JEDNOG.
 
3. Značenje riječi “TRI”
 
         “Opet reče Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje rađa rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro, dan TREĆI.” (Stvaranje, 1, 11-13)
 
Dan TREĆI = dan TRI
 
 
Srbsko TRINA znači TRAVA, BILJE. Starobrigijsko TRE je DRVO, u srbskom TRISKA (ik.), TRESKA (ek.) ili TRIJESKA (ijek.); u engleskom TREE.
 
TRI > TRINA
Riječ TRI znači BILJE.
 
4. Značenje riječi “ČETIRI”
 
         “Potom reče Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama; I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako. I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju. I da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od tam...e. I vide Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro, dan ČETVRTI.” (Stvaranje, 1, 14-19)


Dan ČETVRTI = dan ČETIRI
 
Sanskritsko CHATVARA ( छत्त्वर ) znači KUĆA. U srbskom ČATRLJA je MALA KUĆA, KUĆERAK.
 
Stvaranjem Sunca stvoren je Sunčev sistem, koji je KUĆA svih planeta Sunčevog sistema, pa i planete Zemlje. Sve planete čine ČETU (družinu, porodicu, rod) planeta i sve borave u jednoj KUĆI.
Tako ČETIRI znači KUĆA (STAN).
 
5. Značenje riječi “PET”
 
         “Potom reče Bog: Neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski. I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro; I blagoslovi ih Bog govoreći: Rađajte se i množite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se množe na zemlji. I bi veče i bi jutro, dan PETI.” (Stvaranje, 1, 20-23)

Dan PETI = dan PET


PET = PETLJA, ZAPETA = KOPČA, SPONA, SPOJ. Broj PET povezuje DVA JEDNAKO VAŽNA DIJELA u jednu cjelinu od DESET.

Sva bića su SPONA, SPOJ elemenata zemlje, vode, vazduha i vode. Kitovi žive u vodi i dišu na pluća i to je samo jedna od tih SPOJNIH PETLJI.

Riječ PET znači SPOJ, SPONA, PETLJA, VEZA.

6. Značenje riječi “ŠEST”

         “Potom reče Bog: Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako. I stvori Bog zveri zemaljske po vrstama njihovim, i stoku po vrstama njenim, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro. Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba mors...kih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.” (Stvaranje, 1, 24-27)

         "Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan ŠESTI." (Stvaranje, 1,31)
 
 
Dan ŠESTI = dan ŠEST
 
Finalno zatvoreni i OŠESTARENI krug stvaranja svijeta u dan ŠESTI. Nakon stvaranja svijeta u dan ŠESTI sve bijaše DOBRO: u narodnom govoru Dalmacije i danas SKLADNO, UREDO I DOBRO nazivaju ŠESTNO!
 
ŠEST = PUNOĆA RADA = krug vaseljene kao potpuno zaokruženo (OŠESTARENO) djelo Božijeg stvaranja.

 
7. Značenje riječi “SEDAM”
 
         “I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini.” (Stvaranje, 2, 2-3)
 
        "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A SEDMI je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" (2.Mojs. 20 8-11).
 
 
Dan SEDMI = dan SEDAM
 
Sanskritsko SEDHA ( सेध ) znači ZABRANJENO.
 
SEDAM = SJEDAM = POČIVAM = ODMARAM = ODMOR (horizontalna crtica sa vertikalom broja SEDAM označava od iskona sveti KRST, te je tako broj SEDAM obilježen svetim danom na koji se ne radi).
 
8. Značenje riječi “OSAM”
 
        Sanskritsko OSA ( ओष ) znači SVJETLOSNI, SJAJNI, BLJESTEĆI, GOREĆI, PLAMTEĆI, OGNJEVITI, a sanskritsko OSAM ( ओषम् ) znači SA ŽAROM, SA ŽESTINOM, STRASNO, GOREĆE, BRZO.
 
OSAM = OS SAM = OSA SVIJETA JESAM = OSOVINA SVIJETA JESAM = DRZAČ SVIJETA JESAM = OGNJEVITI I BRZI DRZAČ SVIJETA JESAM.
 
Riječ OSAM znači: BESKONAČNOST, BESMRTNOST I VASKRSENJE.
 
9. Značenje riječi “DEVET”
 
 
Sanskritsko DEVA ( देव ) znači BOG.
 
Riječ  DEVET znači BOŽANSKI, BOŽIJI BROJ.

10. Značenje riječi “DESET”


Velško DES znači SISTEM, SKLAD, RED, POREDAK, VLAST*.
 
Od riječi DES, kao osnove, u srbskom jeziku izvedena su sljedeća lična imena: DESA (m.r.), DESANKA, DESA (z. r.), DESIMIR.
 
Ruka DESNA je ona kojom drzimo VLAST nad stvarima. Vladar je DESPOT i on se brine za SISTEM VLASTI, za SKLAD, RED I POREDAK.
 
Riječ DESET znači: SISTEM, SKLAD, RED, POREDAK, VLAST.

 ....................................
         *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 107.
 

No comments: