Sunday, January 3, 2016

KRALJEVA ODAJA I JEDAN VIJEK

Slika 1.

        Da Velika piramida pokazuje vrijeme stvaranja, trajanje i kraj svijeta, uvjerićemo se na brojevima mjera Kraljeve odaje i brojevima mjera Solomonovog hrama (ove brojeve u bukvalnom značenju povezuju mjere Zemlje).
 
         Širina Kraljeve odaje je 206,0658189 (inči), a brojevi mjera Solomonovog hrama su 120 (broj visine portala), 60 (broj dužine hrama), 30 (broj visine hrama) i 20 (broj  širine hrama).
 
        Svi brojevi imaju bukvalna i simbolična mistična značenja. Uzmimo broj  kao simbolično značenje 206,0658189 sekundi i množimo sa brojevima Solomonovog hrama:
 
        a) 206,0658189 x 120 = 24 727,89827 sekundi
        b) 24 727,89827 x 60 = 1 483 673,896 sekundi
        c) 1 483 673,896 x 30 = 44 510 216,88 sekundi
        d) 44 510 216,88 x 20 = 890 204 337,6 sekundi = 14 836 738,96 minuta = 247 278,9827 časova = 10 303,29095 dana = 28,20949109 godina = AB (slika 1).
 
Simbolična površina kvadrata ABCDA je 795,7753876 "kvadratnih godina", a krug T ima istu toliku “površinu”. “Prečnik” kruga T je  31,8310155 "godina".
 
        4 x 31,8310155  = 127,324062 (tangens ugla uspona Velike piramide je 1,273240621).
 
Obim kruga = 31,8310155 x 3,14159 = 100 godina (u simboličnom smislu) = 1 vijek.
 
        Dakle je dužina vremena od 100 godina (1 vijek) kodirana u  širini Kraljeve odaje Velike piramide.
 
        Velika piramida tvrdi da je od stvaranja svijeta do početka hrišćanske ere proteklo tačno 10 000 godina:
              10 000 : 31,8310155 = 3,14159

Slika 2.
 
        Godina ima 365,242 dana = 31 556 908,8 sekindi. Podijelimo broj vih sekundi sa brojevima Solomonovog hrama:
 
a) 31 556 908,8 : 120 = 26 2974,24 sekundi,
b) 26 2974,24 : 60 = 4382,904 sekundi,
c) 4382,904 : 30 = 146,0968 sekundi,
d) 146,0968 : 20 = 7,30484 sekundi (2 x 3,365242).

7,30484 sekundi = 175,31616 vida (1 sekunda = 24 vida):

a) 175,31616 : 0,886226551 (AB, slika 2) = 197,8231862 vida = 8,242632758 sekundi,
b) 8,242632758 : 7,30484 = 1,128379644,
c) 1,128379644² = 1,273240621 (broj tangens ugla uspona Velike piramide),
d) 1,128379644 x 3,14159 = 3,544906205 = obim kvadrata ABCDA (slika 2).

7,30484 sekundi = 175,31616 vida:

a) 175,31616 x 0,886226551 (AB, slika 2) = 155,3698358 vida = 6,473743159 sekundi,
b) 7,30484 : 6,473743159 = 1,128379644
c) 8,242632758 : 6,473743159 = 1,273240621 = tangens ugla uspona Velike piramide.
..................................
Brojevi Piramide: http://www.scribd.com/doc/202357632/Petko-Nikolic-Vidusa-Knjiga-Piramidina

No comments: