Sunday, January 17, 2016

AMIDŽA

         Dreseri srbskog uma naučili su nas da je riječ AMIDŽA turskog porijekla, mada u turskom postoji samo riječ AMCA (prijatelj). Pošto u turskom jeziku riječ AMIDŽA ne postoji, izmislili su da je to od "otomanskog turskog" AMICUS. I time su zapečatili svoju laž, jer u turskom riječ AMIKUS ne postoji. Tako se izmišlja kad se laže. A šta je istina?
 
         Istina je da je riječ AMIDŽA brigijsko-ilirsko-keltskog porijekla, koja je svoje slične oblike zadržala u jezicma potomaka zapad...nih Kelta i u latinskom jeziku: latinsko AMITA je očeva sestra, tj. TETKA i po logici očev brat zvao bi se AMIT, AMIKA ili AMIGA.
 
         Latinsko AMIKUS je PRIJATELJ. Španci i Portugalci kažu AMIGO, a Francuzi govore AMI. Keltski (gaelik) je AMIGO, a katalonski je AMIC (AMIK) i AMIGA.
 
         Sanskritsko MITAR ima korijen MIT- (MITAR znači PRIJATELJ). Korijen MIT- je i u latinskom AMITA (tetka).
 
         Glasovnim jednačenjem palatalizacije od katalonskog AMIC (AMIK) do oblika AMIDŽA riječ se razvijala ovako: AMIC (AMIK) > AMIČ > AMIČA > AMIDŽA.
 
         Uzmimo katalonsko AMIGA: AMIGA > AMIKA > AMIČA > AMIDŽA.
 
         AMIDŽA (AMIGA) je očev brat i PRVI MUŠKI PRIJATELJ van uže porodice.

No comments: