Monday, December 28, 2015

VLADARSKA TITULA "KARAN"

 
         Da su Srbi Cimbri (Cimeri) pokazuju mnoge riječi u srbskom jeziku. Jedna od tih riječi je vladarsaka titula KARAN. Tako imamo toponime KARANOVAC i u Srbiji kod Kraljeva i u Bosni kod Banjaluke. Tu su i prezimena KARAN i KARANOVIĆ.
 
        Keltsko (gaelik) CARAN* (velško CARAN, irsko CARAN, latinsko CORONA) je KORONA, tj. KRUNA. A svemu je početak u srbskoj riječi ZAR (svjetlost, sjaj):
 
ZAR > ZARAN > SARAN > CARAN = KARAN
..............................
         *R.A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 100

No comments: