Tuesday, December 22, 2015

SRBSKO-KELTSKI


BARA = ABAR = močvara,
AM = AMA = dio konjske opreme,
AR = AR = zemlja, tlo.


BIJEL, BEL = ALL < riječi nastale od EL, što je jedno od drevnih imena Boga.
BAN = BAN = bijel, svijetal.
ALL+BAN > ALBAN = BIJELOSVIJETLI (današnji originalni Albanci su crne puti).
BEO = BEO = ŽIV, ŽIVEĆI.
BELI = BEUL, BEIL, BELUS = ime Boga.
BAT = BAT = štap, batina.
BAT > BATALIUN > BATALJON.
BAT > BATAIL = LOM, MLAĆENJE, OKRŠAJ, BITKA (srbsko BATAL znači SLOMLJEN, NEUPOTREBLJIV).

BEARA (srbsko prezime) = BEARRA = KOPLJE, OŠTRINA.
BOR = BORR = VISOK, PLEMENIT, PONOSAN, SJAJAN, RATOBORAN.
BOSNA < BOSONA (keltsko BOS = SIROMAŠAN, BIJEDAN, PREZREN, ZAO; keltsko ON = UZAK PROLAZ, PROSJEK (PROLAZ ili PROSJEK dolinom rijeke BOSONE, kasnije BOSNE, prostorno je UZAK, imanjem bio SIROMAŠAN, za život NESIGURAN i zato je bio ZAO i PREZREN).

No comments: