Monday, December 28, 2015

SANSKRIT I JAHVE

Jakov se rve sa "Bogom".
 
        Jedna biblijska priča  pripovijeda o tome kako se Jakov, praotac Hebreja, rvao sa Bogom:
 
        "A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovek rvaše s njim do zore. I kad vide da ga ne može svladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz zglavka, kad se čovek rvaše s njim. Pa onda reče: 'Pusti me, zora je!'
 
       A Jakov mu reče: 'Neću te pustiti dokle me ne blagosloviš.'
 
        A čovek mu reče: 'Kako ti je ime?'
 
        A on odgovori: 'Jakov!'
 
        Tada mu reče: 'Odsele se nećeš zvati Jakov, nego Izrailj; jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima, i odoleo si.'

        A Jakov zapita i reče: "Kaži mi kako je tebi ime?'
 
        A On reče: 'Što pitaš kako mi je ime?'
 
        I blagoslovi ga onde.

        I Jakov nadede ime onom mestu Fanuil; jer, veli, Boga videh licem k licu, i duša se moja izbavi. " (Stvaranje, 32, 24-30)
 
        Iz ove priče vidimo da se Jakovljev "Bog", koji Jakovu ni ime ne zna,  boji svjetlosti dana.

 
        Sanskritsko YAHU = MOĆNI, SILNI, NESPOKOJAN, NEMIRAN.
        Sanskritsko YAHVAA = UM, RAZUM, INTELIGENCIJA.
        Sanskritsko YAHVII = NEBO I ZEMLJA....
        Sanskritsko YAHVA = NEMIRAN, AKTIVAN, POKRETAN.
        Sanskritsko VESATI (VEH) = TEŽITI, NASTOJATI, STREMITI.
 
        Po semantici sanskrita: YAH+VEH = JAHVEH = JAHWEH = onaj koji stremi, nastoji, teži da bude MOĆAN (jer u stvari on to nije), koji stremi da bude INTELIGENTAN (jer on to nije); stremi da bude NEBO I ZEMLJA (jer on ni to nije), ali je NEMIRAN, AKTIVAN I POKRETAN.

       JAHVE NEMA NIKAKVE VEZE SA SUNCEM I SVJETLOŠĆU, A SUNCE JE ODUVIJEK SIMBOL BOGA, JER JE BOG SVJETLOST.

       "Tada reče Salomon: 'Gospod je rekao, da će stanovati u mraku.' (1. Car. 8,12)

JAHVE VOLI MRAK.

        Apostol Jovan kaže: "I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog svjetlost, i tame u njemu nema nikakve." (1. Jovanova, 1,5)

Apostol Jovan govori o onom što je o Bogu čuo od Isusa, dakle je sve je jasno!


No comments: