Monday, March 13, 2017

PETROGLIFI U SELU ŽLJEB NA TARI

 
        Mi smi dio drevne istorije svijeta, ali preči su nam Nemanja i Sava od te istorije. Naš svetosavsko-slovenski moto je "Sve za laž, laž ni za šta!"
 
         Petroglif kao antropomorfna simbolika sunca godine (Jennings Petroglyph, Seton Hall University Museum of Anthropology and Archaeology, South Orange, New Jersey) i zoomorfni prikaz Sunca godine na petroglifima u selo Žljeb na Tari nedaleko od Bajine Bašte.
 
   Znak Ր na pećinskom crtežu (Cueva del Pirutano, Spain) i na našim rednjevijekovnim stećcima (Novo Selo, Kupres; Bišće polje, Mukoša, Mostar).
 
Petroglifi sa znakom Ր (Žljeb, Bajina Bašta) i petroglif prekolumbovskih američkih Indijanaca (Coso Range, Little Lake, California).
 
 Sanskritsko PERU je SVJETLOST, VATRA, SUNCE. Simbol Ր je simbol VATRE (sumersko PER, PAR, feničansko P i egipatski hijeroglif S). Na ovoj slici je znak Ր na indijanskom petroglifu (Toro Muerto, Peru) i na stećku oko krsta (Zeleno polje, Rogatica).
 
     Plameno pero na glavi antropomorfnog Sunca na indijanskim petroglifima (Wolfman Panel, Butler Wash, BLM Lands, San Juan County, Utah), na spomeniku despota Stefana Lazarevića (Crkvine, selo Markovac kod Mladenovca), na stećcima (Šivolje, Šelec, Kalinovik; Vukovsko, Jeljan, Kupres) i na petroglifu u selu Žljeb na Tari kod Bajine Bašte (u dnu lijevo).

No comments: