Tuesday, January 24, 2017

"SURBANOVA KRUNA"

         Simbol na keramičkoj figurini boginje (13. vijek, Cirna, Nacionalni istorijski muzej u Bukureštu, Rumunija). G = On se spustio (Sunce na južnom nebu u jesen i zimu), On se vaznesao (Sunce na sjevernom nebu u proljece i ljeto). U dnu je znak na prvoj stranici Miroslavljevog jevanđelja
 
Isti simbol u perzijskom surbanizmu.
 
Isti simbol kod Sarmata i Kelta.
 
Na stećku.
 

        To je simbol zimskog i ljetnog solsticija, tj. simbol dana u kojem se susreću i smjenjuju jesen i zima i dana u kojem se susreću i smjenjuju proljeće i ljeto.

         "Simbol na mnogim crkvama u zapadnoj Engleskoj i smatra se da predstavlja Hrista u Njegovoj duhovnoj formi u hrićšćanskom kultu. Zajednički i isti Velki Bog starih zvjezdoznalaca do ovih dana." (1)

......................
         (1) Albert Churchward, The Arcana of Freemasonry, London: George Allen & Unwin LTD, 1915, p. 196, 224.

No comments: