Wednesday, November 2, 2016

"AZ (AS)" ZNAČI "BOG"


        Šta je izvorno i bukvalno značenje riječi AZ (AS):

        “AS je jedna od titula Sunca i povezana je sa VATROM: ponekad je umnožena sama sobom kao ASAS i AZAZ prikazana od Grka kao Αζαζος, i Αζιζος.” (1)
        “Računajuci po Suetoniusu ǢSAR je rasenska riječ koja znači ‘Bog’. Pošto “ǣsar” takođe na irskom znači ‘Bog’, Suetoniusov izvještaj je pomak kao dokaz da su Kelti od Rasena.” (2)
 
        “ǢSAR, ime od ‘Deum,’ Bog Rasena računajući po Suetoniusu; i A’iσoi, ‘ǢSI’ označava Θεoi, bogovi, nad Tirencima, računajući po Hesikiusu.- K. O. Müler i Donaldson povezuju obe titule, i s pravom, sa skandinavskim AS, ‘deus,’ mn. ǢSIR” (3)
 
         "Riječ AS ili ASA (mn. ASER) kod drevnih Skandinavaca pojavljuje se kao bliski sinonim riječi GOSPOD." (4)
 
Vedski Bog je ASURA:
 
        “Nosim naprijed pjesmu za mudrog pjesnika, vrijedne priznanja, slavne, iskonske. Ljubljeni Asura sjedi u sjaju, držalac imanja, nosilac blagostanja, je Agny.” (Rig Veda, 5.15.1 , Himna Agniju)
 
        “U ranim himnama Rig Vede, epitet Asura je masovno korišten za prethodno vrhovno božanstvo Varunu zajedno sa drugim božanstvima kao Mitra, Agni, Rudra, Pushan, Marut, Soma i Savitri. Iznenađujuće je da Rig Veda (7.65,2) čak opisuje Mitra-Varunu kao ‘Devanam Asura’ Bogove od Asura.” (5)
 
        “ASURA je vrhovni bog vedskog panteona. Riječ ÁSURA je izvedena od ‘ásu-’ i znači ‘posjedovati asu’. Ásu- znači ‘životna sila’.” (6)
 
         Asirski Bog je ASSUR. AS je BOG, a SUR je NEBO, SVJETLOST i VRIJEME.
 
         Sanskritsko ASTE ( आस्ते ) ili kraće AS ( आस् ) znači POSTOJATI, ŽIVJETI, a takoče znači SJESTI što ima veze sa egipatskim TRON i srbskim ASTAL.
 
         Sanskritsko ASU (असु ) znači ŽIVOT, a osnova riječi ASU je AS (AZ) što na srbskom, bugarskom i makedonskom znači JA: JESAM, BIVAM, POSTOJIM i to je BOG.
…………………………..
(1)
William Holwell, Mythological, Etymological And Historical Dictionary, London, Printed for C. Dilly, In The Poultry, 1793, pg.
(2) Ib. p. 144.
(3) Alex. Earl of Crawford & Balcarlles, Etruscan Inscriptions, John Murray, London, 1872. p. 250.
(4) Grenville Pigott, A Manual of Scandinavian Mythology, William Pickering, London, 1839, p. 21.
(5) Sanjay Sonawani, Origins of the Vedic Religion: And Indus-Ghaggar Civilisation, Booktango, Blumington, In, 2015. ISBN: 978-1-4689-5713-6 (e-book)
(6) Wash Edward Hale, Ásura - in Early Vedic Religion, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1999, p. 9. ISBN: 81-208-0061-3

No comments: