Wednesday, November 18, 2015

PRVOSVEŠTENIČKI ŠTAP (ŽEZLO, STEG)


         Prvosvešteničko žezlo ili steg (lituus, lat.) ranih rimskih careva imalo je na vrhu solarni simbol u obliku spirale (slika na vrhu) Žezlo je simbol prvosvetšeničke vlasti u hramu i van hrama.
         Hrišćanski prvosveštenici (episkopi) prihvatili ovaj simbol kao simbol svoje prvosvešteničke vlasti (na stećku vidimo štap-žezlo djeda, prvosveštenika krstjana, pravoslavnih dvovjeraca Crkve bosanske).

No comments: