Wednesday, November 4, 2015

OG, LOG, LOGA I LOGOS

 
        „LOGOS (gr. λόγος — um, riječ, govor, smisao, načelo, zakon, nauka i dr.) je višeznačan filozofski i teološki pojam. Izvorno, LOGOS je bitan pojam antičke grčke filozofije, koji iskazuje princip, svjetski um, objektivni zakon po kojem se sve događa. U Heraklitovoj filozofiji označava govor prirode koji samo mudrac čuje i razumije. Kasnije su ga preuzeli hrišćanski teolozi da bi njime označavali Isusa Hrista, kao božanski LOGOS.“ (Wikipedia) 
  
        LOGOS, šta je to? Je li LOGOS um, riječ, govor, smisao, načelo, zakon, nauka, razlog, uzrok, razmjera, riječ, razumijevanje,  ili sve to odjednom i sve zajedno? Šta je LOGOS i otkud Grcima ova riječ sa ovoliko različitih, nepovezanih i nejasnih značenja?
 
        Uzmimo englesku riječ BIOLOGY za koju tvrde da je od grčkih riječi: BIO-LOGY gdje  BIOS (βίος) znači ŽIVOT, dok za riječ LOGY ne znaju šta tačno znači, nego je opisuju indirektno:  može značiti GOVOR, GOVOREĆI, PREDAVANJE, RASPRAVA, DOKTRINA, TEORIJA, NAUKA... i sve je, kažu, od grčkog LOGIA postalog od korijena LEGEIN (λέγειν), mada je LEGEIN cijela riječ koja znači GOVORITI!?
        LOGY nikako ne može biti grčka riječ sa toliko mogućih nepovezanih i različitih značenja, jer ni u jedno od tih značenja nisu sigurni, te porijeklo riječi LOGY zamišljaju u grčkoj riječi LEGEIN. I pogledajmo:  
 
         LOGY – LEGEIN!?
 
        U riječima LOGY i LEGEIN nema sličnosti, jer korijen LOG- i korijen LEG- dva su različita korijena, a gdje su korijeni različiti, različita su i značenja. LOGY nikako nije moglo nastati od LEG-, jer LOGY  nije grčka riječ.

        Evo još primjera da LOG označava MJESTO:

b) λογεία (λογία) = skupljam (skupljanje je zbijanje u jedno MJESTO, skupljanje u LOGU),
c) λόγιον = proroštvo,
d) λόγχη = dugo koplje, bodež

Uzmimo za primjer riječi λόγιον (proroštvo) i λόγχη (koplje, bodež). U obje riječi korijen je λόγ- sa istim akcentom na ό. Na prvi pogled među ovim riječima nema nikakve misaone veze, jer šta zajedničko ima govor sa kopljem? Nema ništa, ali koplje (λόγχη) probada tijelo, a tijelo je LOG (MJESTO) ŽIVOTA. U NEBESKOM LOGU (LOGOSU) je ŽIVOT i iz LOGA (LOGOSA) izlaze RIJEČI (proroštvo je BOŽIJI GOVOR, a govor se sastoji od RIJEČI).
 
         Kad neka strana riječ stranog jezika uđe u uski krug ljudi jezika drugog naroda, rijetko da iko od domaćih zna njen originalni smisao, te se u neznanju njenog pravog značenja toj riječi pridaju srodna, moguća ili potpuno različita značenja. Tako se desilo i sa riječju LOGOS, koja je u grčki, od  učenog  Grka Heraklita (oko 535 – 475 p.n.e.) i njegove ljubavi prema filozofskim raspravama i nadmudrivanjima,  unesena iz srbskog jezika i to ćemo ovdje pokazati.
 
      Da bismo to objasnili bukvalno značenje riječi LOGOS, ne moramo poznavati ni filozofiju, ni teologiju, ni fiziku ili metafiziku, već je dovoljno da poznajemo srbski jezik. Počećemo od danas najrasprostranjenijeg internetskog izraza LOG IN (to je kad hoćete da uđete u neki sajt, npr. u Facebook, te u određene rubrike morate upisati svoj e-mail i svoj password, tj. lozinku i kad to odradite, tek onda vam se otvara ulaz u Facebook i vi ste UNUTRA). Dakle LOG IN znači: BITI UNUTRA! LOG je BORAVIŠTE, STANIŠTE, MJESTO BITISANJA: grčko λογεία (λογία) znači  "skupljam", a svako skupljanje je zbijanje u jedno MJESTO, skupljanje u LOGU.       
 
        Ako po etimološkim rječnicima tražite porijeklo riječi LOG (IN), ništa nećete naći, osim pretpostavke da je to možda od staronorveškog LAG, što znači POSJEČENO STABLO, tako da ispada da LOG IN znači OBORI DRVO UNUTRA, ili samo DRVO UNUTRA. Opšta komedija! Ovom internetskom LOG (IN), ne nalaze porijeklo u „grčkom“ LOGOS, nego u OBORENOM DREVETU, u BALVANU!

        Od čega je nastalo latinsko LOKUS što znači MJESTO NEČEGA? Nastalo je od starolatinskog STLOCUS koje bukvalno znači GDJE JE NEŠTO POSTAVLJENO, a sve je od srbskog LOG: LOG-: LOG-US > LOK-US > LOKUS. Srbi znaju šta je STOG sijena? STOG je plast sijena oko STLOGINE, tj. STOŽINE. Tako je i starolatinsko STLOGUS postalo STLOCUS, ali se izgubilo pred jednostavnijim LOKUS.
 
        Od svoje patološke mržnje prema Srbima suludi  Zapadnjaci ne mogu da pojme najobičnije značenje izraza LOG IN: LOG je LOGA, LOGA je LOŽA, LOŽA je LOŽNICA. Zec ima svoju LOGU, masoni se okupljaju po svojim LOŽAMA,  a na meke dušeke vojvoda Momčilo ide u svoju LOŽNICU.
 
       LOG, LOGA je MJESTO BITISANJA. Muški rod je LOG, ženski rod je LOGA (radi se o gramatičkim, a ne prirodnim rodovima). Pogledajm srbske riječi sa korijenom LOG: LOG, LOGA, VRTLOG, BRLOG,ULOG, LOGOR, PROLOG, NALOG, ZALOG, TALOG, RAZLOG... 
Pogledajmo srbske riječi u kojima je G iz riječi LOG palatalizacijom dalo Ž: LOG > LOŽA, LOŽNICA, LOŽITI, LOŽAČ.
 
       Pogledajmo srbske riječi u kojima je G iz riječi LOG palatalizacijom K: LOG > LOKVA,
LOKVANJ, LOKANDA, LOKALO...
 
       Čak je i ime egipatskog cvijeta  LOTUS izvedeno od korijena LOG: LOGUS > LOTUS. Nije li Egipcanima LOTUS bio SIMBOL SUNCA I STVARANJA SVIJETA, BOGOVA I LJUDI?  Tvrde da je LOTOS od grčke riječi LOTUS  (λωτός), ali niko od njih ne zna da kaže da li grčko LOT (λωτ) samo za sebe išta znači? Ne, samo za sebe grčko LOT ništa ne znači, te jedni u grčkom LOT nalaze ishodište u aramejskom („hebrejskom“) תול, što pretpostavljaju da znači MYRRH (mirisna biljka MIRO, Commiphora, lat.), dok drugi tome korijen i značenje nalaze  u aramejskom („hebrejskom“) טוֹל, što znači VEO, ZAR, POKRIVANJE, POKRIVAČ. Kao STANIŠTE i BORAVIŠTE, šta je LOG (LOGA) do POKORIVAČ. LOGOS je SIMBOL STVARANJA SVIJETA, a to isto simbolizira i LOTUS, jer je LOTUS iskrivljenim govorom postalo od LOGOS: LOGOS > LOTOS > LOTUS.
 
       Nije li GLAS bio GOLOS, nije li od GOLO izvedena riječ KOLO? KOLO je KRUG. Ne pravi li GOLUB KRUGOVE nebom? Nije li sanskritsko GOLA istog je značenja kao i srbsko KOLO i obe riječi znače OKRUGLO. Nije li KOLO TOČAK, a TOČAK je TOK. Nije li REKA svojom suštinom TOK? Nije li REĆI postalo od REKTI?  REČ je postalo od REK i REČ je VREMENSKO-ZVUČNI TOK GLASOVA KOJI IMAJU NEKO ZNAČENJE. Dakle i GOLOS i REČ imaju isto ishodište: KOLO, TOK, TOČAK, a sve to je LOGOS koje je nastalo od OG (OGANJ, VATRA):
 
L-OG
OG > OGO > OGOL
OGOL > OKOL
OG > OGO > OGOL > OGOLA
OG > OGO > OKO > OKOL > OKOLA > KOLA
OGOL > OKOL = TRAG OGOV, STAZA OGOVA, OGOV PUT
 
Da bi se presao neki PUT, potreban je TOK VREMENA kojim ide TOČAK VREMENA. Sanskritsko LOGA je GRUDVA, a GRUDVA je KRUGLA, tj. OKRUGLA: OG > OGRUG > OKRUG > OKRUGAL = KOLO = TOČAK = TOK = VRIJEME = REKA = REČ.
 
       Neko će prigovoriti kako u srbskom jeziku nema riječi sa završetkom na –OS? Ima ih, a bilo ih je prije slavenizacije mnogo više: GOLOS, RABOS (> raboš), OS, KOS, NOS, VOLOS (Veles), BRATOS ( današnje prezime Bratoš), BOLINTOS (vo), BORMIKOS (tračko selo u Migdoniji), BAIROS (trački grad u Migdoniji), ALTOS (tračko selo kod Soluna), ANGISSOS (grad i Trakiji), LINGOS (tvrđava tračkog plemena Potidei), NESTOS (tračko ime rijeke Mesta), HAIMOS (tračka riječ za HUM), BRYNCHOS (tračka gitara), BRITOS  (tračko pivo)...
 
       Heraklit je tvrdio da je pokretač svega VATRA, dakle OG:
 
       "Svet ovaj, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek, nego je uvek bio i jeste i biće vatra večno živa, koja se s merom pali i s merom gasi." (Wikipedia)
 
       „Prelaz materije iz jednoga stanja u drugo ne događa se slučajno, nego se vrši po stalnoj zakonitosti, u izvesnim granicama i u određenom vremenu. Taj opšti zakon, koji vlada u dijalektičkom razvitku materije, naziva Heraklit različitim imenima – sudbina (εἰμαρμένη), nužnost (ἀνάγκη), pravda (δίκη) i slično – ali najčešće "logos" (λόγος), koji bi se mogao izraziti kao "svetski um", a sve je to zapravo ona "večno živa vatra" (πῦρ ἀείζωον), koja upravlja svetom kao munja.“ (Wikipedia)
 
       Heraklit je pokretačku vatru svijeta (OG) vidio samo kao materijalnu vatru ovog svijeta, nije vidio tu VATRU kao POKRETAČKU VATRU I ONOG I OVOG SVIJETA:
 
       POKRETAČKA VATRA JE OG, OG JE BOG. Mjesto u kojem boravi pokretač BOG OG je LOGOS. LOGOS je MJESTO KREATIVNOG UMA, LOGA UMNE STVARALAČKE OSE, MJESTO BORAVKA UMNE OSE I OVOG I ONOG SVIJETA; LOGOS JE CENTAR I TEŽIŠTE SVIJETA, MJESTO U KOJEM BITIŠE OG, BOG STVORITELJ. Ako Univerzum predstavimo krugom, onda je ona TOČKA u centru kruga LOGA UMNE OSE, LOGOS REČ!
 
       „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima. I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.“ (Jovan,1,1-5)
 
       VIDELO JE SVETLOST, SVETLOST JE OG, OG JE OGANJ, OGANJ JE VATRA, VATRA JE SUNCE OVOG I ONOG SVIJETA. REČ (LOGOS) sve stvara REČIMA, tj. VIBRACIJAMA GLASOVA REČI, FREKVENCIJAMA, odnosno ELEKTROMAGNETNIM TALASIMA. Svaki predmet, svako biće na svijetu, sve što je stvoreno, stvoreno je od REČI i kroz REČ izgovorenu OD ŽIVE REČI KOJA BORAVI U LOGI LOGOSA.
 
       Sve stvoreno ima svoje posebno IME, a to IME je REČ kroz koju je BOG REČ (LOGOS) stvorio stvoreno. Mi ne znamo REČI jezika Božijeg stvaranja, ali te REČI vidimo materijalizovane u prirodi i to materijalizovano mi nazivamo ljudskim riječima (da neko zna riječ kojom je LOGOS stvorio zlato, mogao bi sebi stvoriti tone zlata izgovaranjem te riječi). Dakle je LOGOS (REČ) stvorio svijet izgovoranjem REČI, a REČI su elektromagnetni talasi koji su materijalizovali sve stvoreno.
 
       LOGOS JE LOG, LOG JE STANIŠTE KREATIVNOG UMA, A OG JE BOG OGANJ.

No comments: