Friday, November 6, 2015

LEGA I SLOVO Ʌ (L)

 
         Engleska riječ LEG znači NOGA. Porijeklo riječi LEG nagađaju u staronorveškom, u starogermanskom i hipotetičkom indo--evropskom, a porijeklo engleske riječi LEG je u srbskom jeziku, u kojem i dan-danas postoji.
LEG je NOGA, a NOGA je NOSAČ tijela ili LEGA na kojoj tijelo POČIVA, LEGI, tj. LEŽI (G ispred i prelazi u Ž).
         LEGA > LEGI > LEŽI,
         LEGA > LEGAJ > LEŽAJ,
         IDI LEGI > IDI LEZI (G ispred I prelazi u Z).
 
         LEGA je NOSAČ, DRŽAČ, LEŽAJ nečega. Evo jedan prodajni oglas negdje iz Srbije: "Polovne metalne lege za 5 LR košnica isprobane odlične , stare 2 godine."
Još od vremena vinčanske kulture i vinčanskom pisma slovni znak za LEGE (NOGE) je Ʌ (L) i kao LEGE, tj. nosače, solarnih simbola nalazimo ga i na srednjevijekovnim stećcima.

No comments: