Monday, July 10, 2017

FURUNA

 
         "furák, gen. -řka m (hrv.-kajk.) = furák, gen. furka (ŽK) 'sitíonim: glavnja, cjepanica' = furka f 'veliki komad drva' Odatle na -enica: furčenica f 'testera kojom se pile furke'. Od madž. furko 'batina'." (1)
 
         Keltsko (gaelik) FURSAN = PLAMEN, VATRA (2)
 

         I čija je riječ FURUNA? Skok kaže da je to čisti turcizam FURUN (3). Turci su daleki rođaci Kelta, jer je i Turcima Togarma djed bio kao i Keltima, a prapostojbina turskih predaka bila je oko Dunava u Vojvodini i Rumuniji.
 
        Skok takođe tvrdi da je talijanizam FŐRNEL na Hvaru isto obliku FARNEL na Korčuli, FÒRNI i FÒRNJELA u Dubrovniku i Cavtatu (4). Sve ove riječi iz jednog su drevnog jezika kad su Togarmini potomci boravili na Balkanu i na Dunavu uz Balkan.
 
         FUR-UN > FURUN. FUR je PLAMEN, VATRA, a gaelik UN (5) isto je gaeliku CHUN što znači U, KA, PREMA (6).
 
         Ni jednoj riječi u svom "Etimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika" Skok nije našao porijeklo u keltskom (tračkom, tj. ilirskom) jeziku, niti je iko od njegovih prethodnika to uradio, nego sve porijeklom izvorne srbske riječi pripisuju turskom jeziku, uopšte ne uzimajući činjenicu da je velika većina Srba, tkz. "Južnih Slovena," domorodačkog balkanskog porijekla.
 
         U savremenom srpskom jeziku mnoštvo je riječi koje potiču iz keltskog, ali neke namjerno izbaciše iz književnog jezika kao "zastarjele lokalizme", a skoro sve ostale keltske riječi pripisuju grčkom, turskom i latinskom jezickom uticaju.
 
         Lažu nam od prvog razreda škole do završenih fakulteta, lažu nam iz dana u dan, lažu nam svjeno, planski i nikad neće prestati da lažu, jer su sinovi đavola, oca laži. Zato na sve strane šalju svoje dresirane dežurne pse, da svojim bijesnim lajanjem napadaju svakoga ko se usudi da o istinitom porijeklu Srba počne javno da priča.
 
         Ali, neka oni rade svoj posao, a mi FURAMO nezaustavljivo, jer kad se nešto radi LAKO I BEZ PROBLEMA, to je na keltskom gaeliku FURAS, FURASDA (7).
 
         FURAJ, SRBINE, ŠTA SI SE ZALIJEPIO ZA CRKVENO-ISTORIJSKU MITOLOGIJU SREDNJEG VIJEKA, FURAJ DANAŠNJIM ZNANJEM I POBIJEDI SVE ONE ŠTO TI ŠARENE LAŽI PRČ IAJU KAKO BI TE OPJANILI I BEZ TVOG OTPORA SMOŽDILI TE DO TVOG ISTRIJEBLJENJA!
............................
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, str. 537.
         (2) Rev. Dr Norman Macleod, A Dictionary of The Gaelic Language in two parts, Glasgow and London, W. R. M’Phun & Son, 1866, pg. 310.
         (3) P. Skok, Ibid. str. 538.
         (4) Ibid.
         (5) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 997.
         (6) Ibid. Vol. 1, pg. 191.
         (7) Rev. Dr Norman Macleod, Ibid.

No comments: