Sunday, June 25, 2017

FRIGIJSKA KAPA, KOMAD BOSANSKE ŽENSKE NOŠNJE


 Srebrenički kotar, krajem 19. vijeka.
 
         Prvo se stavi počelica oko koje se omota kosa. Tada se stavlja kapa, a na kapin šiljak natakne se crvena vezena traka koja pada prako ušiju. Onda se kapa pokrije maramom.
Još jedan dokaz da starosjedioci Balkana nisu svi porijeklom Sloveni, nego su Brigi (Tračani ili Kelti ili Iliri).
...................................
         Izvor: Ćiro Truhelka, Frigijska kapa, komad bosanske ženske nošnje, Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, godina 6, knjiga 1; januar-mart 1894, str. 89-94.

No comments: