Wednesday, May 10, 2017

SABUR, NARODE!


         U narodu Bosne sve tri vjere čuje se riječ SABUR:

         "sàbur (Banja Luka, Mostar), uzvik, 'pretrpi' = sabor (Kosmet, uz činiti, indeklinabile) 'strpi se, strpljenje'." (1)
 
I na istom mjestu za SABUR kaže Skok da je "balkanski turcizam arapskog podrijetla" (2). Sabur, gospodine Skok, sabur! Nije tako i da tako nije, pokazaćemo to sad i ovdje.  Evo nekih jezika u kojima STRPLJENJE glasi SABUR ili vrlo slično toj riječi:
 
- arapski SABAR (صبر ),
- turski SABIR,
- azerbejdžanski SƎBIR,
- javanski SABAR,
- indonezijski KESASABARAN,
- kurdski SEBIR,
- somalijski SAMIR,
- tadžikistanski SABR,
- uzbekistanski SABR,
- bugarski SABUR,
- persijski SABR (صبر )
 
Sad će neko skočiti i podviknuti: "Sve je to došlo iz arapskog preko turskog i kroz islam!"
 
Sabur, nesrećo nerazumna, sabur! Loše su te naučili zli tvoji učitelji! Možda i jeste u neki od ovih jezika SABUR došlo iz arapskog islamizacijom, ali i ne mora da bude tako, jer gledaj sljedeće:
 
         a) Hebreji nisu ni Arapi ni muslimani, a njihov žargon SABRA (צבר‎‎, tzabar) imenuje svakog Jevreja rođenog na teritoriji Izrailja (3);
         b) srbsko SABOR je ZAJEDNIŠTVO, SKUP, ZBOR i potpuno je istog značenja kao i hebrejsko SABRA: SABORNOST!
 
         I kao pečat istine evo keltskih riječi iz velškog gaelika: velško SOBR znači MIR, SMIRENJE, STRPLJENJE (4), a to isto znači i velško SOBRI (5) i bez SABURA, tj. bez ličnog SMIRENJA I STRPLJENJA svakog člana zajednice ili sabora, nema ni SLOGE NI SABORNOSTI.
 
         I zato, sabur, narode! Smanji nacionalno-vjerski zanos i urazumi se, jer i dan-danas ima zajedničkih riječi u jezicima mnogih naroda, jer su nekad davno svi ljudi na svijetu bili jedan narod i govorili su jednim jezikom.
...............................
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga III, JAZU, Zagreb, 1973, str. 182.
         (2) Ibid.
         (3) Elke Kaschl,D ance and Authenticity in Israel and Palestine: Performing the Nation, Bril, Leiden - Boston, 2003, pg. 60.
ISBN: 90-04-13238-4
         (4) William Richards, Welsh and English Dictionary (Geiriadur Cymraeg a Saeseneg), Caerfyrddin, 1832. pg. 249.
         (5) William Owen Pughe, Geiriadur cenhedlaethol Cymraeg a Saesneg, A National Dictionary of the Welsh language, Thirdh edition, Edited by Robert John Pryse, Denbigh, Published by Thomas Gee, 1866, pg. 484.

No comments: