Wednesday, May 10, 2017

RATNICI ISTINE

 
         Šta je istina? Istina je mistična veza čovjeka sa Bogom Stvoriteljem, sa Bogom Ocem, jer je Bog Istina.
         A šta je laž? Laž je uzrok čovjekovog prekida veze sa Bogom. Ona je sjeme, klica, stablo i rodni plod čovjekovog bezbožništva.
         Kome treba istina? Skoro nikome, jer kad bi prihvatili istinu, vjernici bi ostali bez vjere, crkve i džamije bez vjernika, advokati bez posla, nauka i kultura i umjetnost bez ideologije, političari bez stranaka, nacionalistički šovinisti bez mržnje. Sav društveni sistem počiva na laži i funkcioniše kroz laž.
        Sa istinom sve bi se to srušilo i zato je lični interes svakog pojedinca na svim ljestvicama društvene hijerarhije da se preda laži i da se potčini lažima, jer mu je tako olakšan život u njegovoj sredini.
         I što je veća vlast laži nad pojedincem, taj pojedinac je sve uspješniji u životu i sve lagodnije živi i njemu se umnožavaju plodovi sa drveta laži. Zato se i ratovi vode: ratuju ne radi istine i pravde, nego se za zemlju otimaju da sjeme svojih laži tu siju i da prinose svojih laži sa te zemlje ubiru.
         Predaš li se lažima svoje sredine, svoje vjere, svoje profesije, svoje stranke i svog naroda, nećeš biti verbalno ni fizički uznemiravan i tako ćeš imati priliku da učiniš nešto i za sebe lično.
         I kome uopšte treba istina i kome je stalo do istine? To su vrlo rijetki i usamljeni ratnici Istine:
         "Oni koji govore istinu i žive hrabro anđeli su pravi i ratnici Boga na Nebesima" (V.A. Shiva)

No comments: