Wednesday, May 3, 2017

KUMIR I KUM


         Spavaš, zaglupljeni i pokvareni narode, još spavaš! Zidu ja pričam, a ne ljudima, zidu, jer ja kazati moram makar to i zid bio!
         Keltsko (gaelik) CUM (KUM) znači DRŽATI (1). Od CUM (kum) izvedeno je CUMA (KUMA) sa značenjem LIK, OBLIK, FIGURA (2) . U srbskom je to KUMIR.

         Keltsko (gaelik) CUMAIL (KUMAIL) znači DRŽANJE, ČUVANJE, PROSLAVLJANJE (3).
Zide okrečeni, znaš li sad odakle potiče i šta znači srbsko KUM i KUMAŠIN? To je od još od onog vremena kad su Kelti bili Srbi i kad su Srbi bili Kelti. A bijaše to od Gomerovog doba.
         Ime GOMER znači SAKUPLJAČ, ONAJ KO BRINE O PORODICI I OKUPLJA ČELJAD U GOMOLJ, U GOMILU. Ko tako brine o čeljadi, on je SAVRŠEN, PERFEKTAN, LJUDSKI KOMPLETNO UOBLIČEN (4): GOMER = GOMIR > KUMIR.
.................................
         (1) Neil M’Alpine, A Pronouncing Gaelik Dictionary, Second Edition, Published by Stirling & Kenney, Edinburgh, 1833, pg. 95.
         (2) Ibid.
         (3) Ibid. pg. 96.
         (4) William Smith, Dictionary of the Bible, Volume 2, New York: Published by Hurd and Houghton; Cambridge: Riverside Press, 1871, pg. 938.

No comments: