Monday, May 22, 2017

KORITO I KORIĆANI

Keltsko pleme Coritani (Koritani).

Keltsko (velški) COR, CORI (CORRIE) je udubljenje između brda: KORITO je UDUBLJENJE i po UDUBLJENOM KORITU teče rijeka (1).

Korita u Hrvatskoj: Korita (Lipik), Korita (Mljet), Korita (Otok), Korita (Rakovica).

Korita u BiH: Korita (Bileća), Korita (Bosansko Grahovo), Korita (Ilijaš), Korita (Duvno), Korićani (Travnik).
Korita u Crnoj Gori: Ivanova Korita (Cetinje), Korita (Bijelo Polje), Korita (Podgorica).
Korita u Sloveniji: Korita (Idrija), Korita na Krasu.
Korita uSrbiji: Novo Korito (Knjaževac), Korićani (Kragujevc).

       Položaj sela Korićani na Vlašiću u Bosni.
 
KORITANI > KORITIANI > KORITJANI > KORIĆANI

        Južni Sloveni, gdje su vam Prasloveni? Nema Praslovena, ali ima Kelta ili Tračana, tj. Ilira.?
................................
         (1) Arthur James Johnes, Philological proofs of the original unity and recent origin of the Human Race, Chapter I, London, Samuel Clarke, 1843, pg. 81.

No comments: