Wednesday, May 3, 2017

IMENA ILIRSKIH PLEMENA (VII)

Tricornensis

- tri = tri (42) 
- corn = rog, pletenice (43)


Tricornensis = Tropletenci, Triskelini. Njihovo stanište bilo je u od rijeke Save u Semberije pa Drinom prema Bratuncu. Njihovi potomci ostavili su na stećcima divne primjerke simbola triskela.

Molosssians

- mol = veličanje, cijenjenost (44)

Molosians = cijenjeni, veliki = Velijani = Veličkovići

Abri

- abar = ušće, utoka, bara (45)

Abri = Utočani. Boravili su donjem toku rijeke Bojane i njenog ušća u Jadran.

Liburni

- libhearn = pravo na dio imovine (miraz); brod, galija (46)

Liburni = brodari koji su gusarenjem uzimali proviziju (miraz) sa trgovačkih brodova.
……………………….
         (42) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially desi-gned for beginners, Vol. 3, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 970.
         (43) Ibid. Vol. 1, pg. 253.
         (44) Ibid. Vol. 2. pg. 669.
         (45) Ibid. Vol. 1. pg. 2.
         (46) Ibid. Vol. 2. pg. 589.

No comments: