Wednesday, May 3, 2017

IMENA ILIRSKIH PLEMENA (II)

Ardiaei

- àrd = visok, silan, moćan, vrhovni (7)
- àrd = vođa, uglednik (8)
- àrdaich = veličanje (9)


Ardiaei = ugledni, moćni, visoki, vrhovni. Ardiaei su bili stanovnici Skadra i okoline. Skadar je visoka kamena kuća.

Breuci

- bre = brežuljak, breg, brdo (10)

Breuci = Bregići, Bregovići. Breuci su živjeli po bregovima Papuka u današnjoj Slavoniji.

Daorsi

- daor = drag, cijenjen, skupocjen (11)
- sòn = dobar (12)
- son = visok (13)

Daorson = drag, cijenjen, skupocjen, visok

Daorsi = dobri, cijenjeni, skupocjeni. Daorsi su boravili na desnoj obali u donjem toku rijeke Neretve oko današnjeg Stoca. Glavna tvrđava bio im je grad Daorson.
…………………………
         (7) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, p. 44.
         (8) Ibid.
         (9) Ibid.
         (10) Ibid. p. 117.
         (11) Ibid. p. 311.
         (12) Edward Dwelly, The Illustrated Gaelic Dictionary, specially desi-gned for beginners, Vol. 3, Revised Edition, King’s Road, Fleet, Hants, 1918, p. 873.
         (13) Ibid.

No comments: