Wednesday, May 3, 2017

DAR, DAN, DARDAN I DARDANIJA

Dardanija

         Ako se po jeziku jednog naroda u jednoj oblasti prepunoj hrastova HRAST zove DAR, a DRAŽ ili MILINA kaže se DAN, kako se zove ta oblast i kako se zovu njeni stanovnici? Oblast se zove se DARDANIJA, a njeni stanovnici su DARDANI.
        Čijem jeziku pripadaju riječi DAR i DAN? To su riječi keltskog jezika.
……………………..
         (1) Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 98.
         (2) Ibid.

No comments: