Thursday, May 25, 2017

BRIGI SU I TRAČANI I KELTI

        “Frizima je, po pričanju Makedonaca, u vrijeme dok su boravili u Evropi bili susjedi Makedonaca, bilo ime Brigi, a kad su se preselili u Aziju promijenili su istovremeno i zavičaj i ime i nazvali se Frizi.” (1)
 
 
       “Kod Trojanaca, Mizijana, Makonijana, Migdonaca, Dolonaca, Daka, Bibrica, Skordića, Edonaca, Estaja, Kikonaca i ostalilih tračkih rasa lako se mogu pratiti plemena povezana sa Cimbrima i Britima. Kikoni, koji su takođe Galaji i Brianti (britansko pleme ima isto ime), bore se protiv Odiseja nakon pada Troje i to potvrđuje da su Cimerski Brigi iz Trakije otišli u Malu Aziju i postali Frigi. Oni su britanski Briganti.” (2)
 
Kikonci (Κίκονες, Kíkones; Cicones, Ciconians ili Kikonians) su Tračani (Herodot, VII,59):
 
        “Njihova teritorija u drevno vrijeme zvala se Galaika, a u vrijeme Herodota je Briantika, - Galija i Briganti.” (3)
 
Briantika (Briantica) ili Galaika (Galaica) je trčaka kolonija na obali Egejskog mora u blizini ušća rijeke Strume. (4)
 
 
        “Smatra se da su Briganti potekli od drevnih Friga, koji su bili prvi stanovnici Evrope, i da su došli na ovaj otok sa obala Galije, prije su Belga stigli u tu zemlju. ” (5)
 
        “Dr. Henry drži mišljenje da su Briganti potomci drevnih Friga koji su prvi naselili Evropu i da su došli isprijeka na ovo ostrvo sa obala Galije prije nego su Belgi došli u tu zemlju. Ime bez sumnje originalno znači stanovnici u brigovitoj zemlji, brig i Brigant označava u modernom velškom vrh, vis i Brigantwys je narod koji tu boravi.” (6)
 
        “I Frizi, koji sebe zovu Brigima, Tračko pleme, takođe su Migonijani, Bebrikani, Medovitijani, Vitini i Dinijani, i, ja mislim, tkođe Marijandini. Ovi narodi, zasigurno drže cijelu kompletnu Evropu, ali Mizi ostaše tamo.” (7)
 
Brigi su i Tračani i Kelti. I recite mi, Srbi: jesu li današnji Srbi porijeklom Kelti, ili nisu?
…………………………..
         (1) Herodot, VII, 73.
         (2) John Pym Yeatman, The Shemetic Origin of the Nations of Western Europe, London: Burns and Oates, 1879, pg. 213.
         (3) Mary Cornish, Reflections on Names and Places in Devonshire, London: Simpkin, Marshall and Co., 1845, pg. 5.
         (4) Peter Edmund Laurent, Herodotus, The Nine Books of the History of Herodotus, Second edition, Vol. 2, Geographical Index, Oxford: Henry Slatter, 1837, pg. 482.
         (5) Robert Henry, The History of Great Britain from the First Invasion of it by the Romans under Julius Caesar, Vol. 1, London, Printed by T.Cadell, 1771, pg. 184.
         (6) Edward Baines, The History of the County Palatine and Duchy of Lancaster, Edited by James Croston, Vol. 1 , London: Published by John Heywood, 1888, pg. 2.
         (7) Strabo, 7, 3.

No comments: