Saturday, March 18, 2017

VOLO, BESI, VOLHI I BESARABIJA

Bal (Val), akadski bog Sunca (2600-2400 st. ere).
      Ovdje ćemo pokazati zašto riječi VOLITI (VOLJETI, VOLETI) i VO (< VOL) imaju isti korijen.
         Riječ VOLITI naizgled je sinonim riječi LJUBITI, ali VOLITI i LJUBITI nisu istog značenja, jer VOLITI je emotivno stanje, a LJUBITI je tjelesna veza. Riječ VOLITI postojala je od početka svijeta i njeno najstarije značenje je ŽELJA, KRETANJE, SNAGA, SILA, MOĆ, ENERGIJA. VOLITI je VIS savršenstva, jer Bog VOLI i Bog je prvi VOLO i izvor prave VOLE, tj. VOLJENJA (kao Ljubo ljubljenja).
         Riječ VOLITI izvedena je od drevne riječi VOL od koje je izvedena je i riječ VOLJA. Latinsko VŎLO znači ŽELJA, ali znači i BRZO KRETANJE. Latinsko VŎLO znači isto kao i latinsko i srbsko VῙS što bukvalno znači SNAGA, SILA, MOĆ.

Latinski VŎLO = ŽELJA, POŽELJAN
Latinski VŎLO = BRZO KRETANJE
Latinski VŎLO = VIS = SNAGA, SILA, MOĆ, ENERGIJA
Volo na keltskom gundestrupskom kotlu.
         VOLO je SUNCE. SUNCE sve jednako VOLI, Ono je ŽELJA svega živog na zemlji, ono se BRZO KREĆE, ono je VIS, SNAGA, SILA, MOĆ, ENERGIJA. Pošto u proljeće Sunce prolazi kroz sazviježđe koje liči na VOLU (junca), sazviježđe proljetnog Sunca VOLE dobilo je ime VOLO.
Iznad nozdrva vole obilježena je krajnja tačka Sunca na južnom nebu na dan zimske kratkodnevnice. Sunčevim  kolovratom označena je krajnja tačka Sunca na sjevernom nebu na dan ljetne dugodnevnice.
Početak proljeća nakon biblijskog potopa 2626. godine.
         Pogledajmo mapu neba i zodijački znak i mjesto Sunca na prvi dan proljeća neposredno po završetku velikog biblijskog potopa 2626. g. st. ere: tada je počinjalo proljeće kad Sunce uđe u znak VŎLE. Već oko 6500 godina VŎLO (SUNCE PROLJEĆA) prolazi u proljeće kroz zodijački znak VŎLE (poslije su ime VOLO preokrenuli u ime Bik, Taurus).
Sunce iznad rogova bika na piktografu lijevo (Lascaux Cave, France) i na stećku (Lovreč, Bekavci, Imotski).
 
Sunce je volan vremena. Ono je srce, razum i duša svijeta.
         Sunce UPRAVLJA VREMENOM, a upavljač auta je VOLAN. Latinsko VOLᾹNS znači LETENJE i BRZO KRETANJE i nikako ne može biti od francuskog VOLANT, za koje kažu da je od latinskog VOLARE. Lingvisti priznaju da ne znaju porijeklo latinskog VOLARE, a to je upravo riječ VOLAN koja je starija od latinskog VOLARE. SUNCE je VOLAN, jer je ono UPRAVLJAČ VREMENA i GODIŠNJIH DOBA. Kanariski (Kannada) jezik je druidski jezik južne Indije i ogranak je sanskrita. Kanarisko WOḶANKE (1) znači i KONTROLA i kako VOLANOM kontrolišemo auto, tako Sunce VOLAN kontroliše vrijeme. Obratimo pažnju i na sljedeće riječi kanariskog (Kannada) jezika:

• WOḶ = DOBRO, VRSNO, ODLIČNO, SAVRŠENO (2)
• WOḶA = UNUTRAŠNJI, DUŠEVNI, DRŽATI (3)
• WOLANDA = VELIKODUŠAN, LJUBAZAN, MILOSTIV (4)

• WOḶḶA-KOḶḶU = TREPERITI, TALASATI, OSCILIRATI, KRETNJA (5)

• WOLAPU, WOLAMPU, WOLAPE = ČISTOTA (6)

• WOLAVU = VOLJETI, LJUBAV (7)

• WOLI, WOLIYU = BLAGONAKLON, ŠARMANTAN, CIJENJEN, ŽELJEN, IZABRAN (8)

• WOLUME = LJUBAZNOST, VOLJENJE, LJUBAV, UŽIVANJE, USHIĆENJE (9)

• WOLE = SRCE, MJESTO VATRE, SJATI (10)

• WOLEDÁDU, WOLÁDU = KRETATI TREPERITI, TALASATI, VIBRIRATI (11)

• WOḶITU = DOBAR, ODLIČAN (12)

• WOḶPU = DOBAR, PRAVI, ODLIČAN (13)

• WOḶḶÁSAM = LIJEP, KRŠAN, ZGODAN (14)

• WOḶḶÉ = DOBAR, IZVRSTAN, PRAVI, SAVRŠEN (15)
Kanarisko W jednako je latinskom V i grčkom B. I pogledajmo keltsko (gaelik) BOLANTA = DOBAR, ODLIČAN, SAVRŠEN (16). Kelti su imali glas V jer imena mnogih plemena počinjala su sa V kao nrp. VOLKAE, VOLUNTI, VOLKIJANI i mnogi drugi. Dakle je i današnje BOLANTA u starini bilo VOLANTA. Nije li slovenski bog VOLOS bio i bog poezije? Da, jesta, a na gaeliku PJESNIK, UMJETNIK, STVARALAC je BOL (17).

Grčko VOLVÓS (βολβός) = GOMOLJ, LOPTICA (Sunce je loptica).
Grčko VÓLOS (Βóλoς) = BACITI (svaki bačeni predmet leti: Sunce leti).
Talijansko VOLO je LET: Sunce VOLO leti nebom.
Znak ljetnog solsticija: uzdignuto Sunce u desnoj i uzdignuti krst u lijevoj ruci na piktografu (Tanum, Sweden) i na stećku (Raška Gora, Mostar). Latinsko VŎLA znaci DLAN (Francis Edward Jackson Valpy, An Etymological Dictionary of the Latin Language, London, Baldwin and Co.; and G. B. Whittaker, 1828, p. 519).
        Badaga jezik (Kannada Bagada) je dijalekt dravidskog kannada jezika (južna Indija, region Nilgiri Hills, Tamil Nadu). Na bagada jeziku VOLLE (18) znači DOBAR. Na drugom kanariskom dijalektu zvanom kurumba (Kannada Kurumba, Tamil-Kannada) plemena Kuruba VOLLE (19) takođe znači DOBAR. Riječ VOLLE (20) i na dravidskom jeziku Kóta znači DOBAR.
Sve prethodno nabrojane riječi sa korijenom VOL- (WOL-) imenuje najljepše pojmove, a sve to najljepše su atributi Sunca: Sunce je VOLO, tj. VOLITELJ SVIJETA.
Valačija i Besarabija, zemlje Besa.
Zastava Besarabije
         A sad prelazimo na drugi dio priče, priče o tračkom plemenu Satre i njihovim BESIMA, o VOLHIMA, WALHIMA i VLASIMA; o BESARABIJI, WALACIJI i VOLONIJI.
Volhonija
         Govoreći o tračkom plemenu Satre i Besima kao njihovom ogranku, Herodot piše:
         "Satre pak, koliko je meni poznato, nisu nikad priznavali ničiju vlast, nego su jedini od Tračana koji i danas žive slobodno. Žive, naime, na visokim planinama, koje su obrasle gustim šumama i pokrivene su snijegom, i odlični su ratnici. To su oni isti koji su osnovali Dionisijevo proročište. To proročište nalazi se na najvišim planinama i u njemu sveštenicku službu vrši satrejski rod Besi, a vrhovni sveštenici obavljaju dvosmislena proročanstva, kao i ona u Delfima, i ni u čemu se ne razlikuje od ovoga." (21)
Bes, sveštenik-astrolog
        Srbsko BESEDA je složenica: BES-EDA (ek.), BES-IDA (ik.). Riječ BES znači VATRA, riječ EDA je korijen u sanskritskom VEDA ( वेद ) što znači SVETO ZNANJE. Skandinavsko EDDA je OBJAVA, PRIČA, PISANJE. I gle: sanskritsko VOLAKA ( वोलक ) znači PISAC. Od riječi VOLAKA (koja znači PISANJE) potiče staroslovensko VOLH.
         Sa tračkog Balkana širili su se Besi preko Dunava i Dacijom preko Karpata ka Rusiji i Poljskoj. Današnja Rumunija postala je zemlja VALAČIJA, istočno je BESARABIJA, sjeverno ka Poljskoj pružala se VOLONIJA.
         Sanskritsko VALHATE ( वल्हते ), VALH ( वल्ह् ) znači ODLIČAN, SAVRŠEN. Odatle je postalo ime VALH sto je metatezom AL dalo VLAH.
VOLH je ODLIČAN i SAVRŠEN te ja kao takav VOLŠEBAN, tj. ČAROBAN, MAGIČAN.
         Slovenski VOLHI su pisci BESEDA (molitvi) i oni su krvni i staleški potomci tračkih BESA: VALH = VOLH. VOLH je vjest PISAR, PISAC i SVEŠTENIK VOLE (SUNCA).

Toponim BESESARABIA sastoji se ot tri riječi: BES-SAR-RAB:

1. tračko BES = VATRA
2. keltsko SER = ZVIJEZDE (22)

3. keltsko RABH = STRAŽAR, ČUVAR (23)

         BES-SAR-RABH > BESARAB = VATRE ZVIJEZDA ČUVAR = ČUVAR VATRE ZVIJEZDA.
………………………………..
(1) Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, p. 211.
(2) Ib. p. 210.
(3) Ib.
(4) Ib. p. 209.
(5) Ib.
(6) Ib.
(7) Ib.
(8) Ib.
(9) Ib. p. 210.
(10) Ib.
(11) Ib.
(12) Ib. p. 211.
(13) Ib.
(14) Ib.
(15) Ib.

(16) Norman Macleod, A Dictionary of the Gaelik language, Glasgow and London, W. R. M’Phun & Son, 1866, p. 78.
(17) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co., 1902-, p. 108.
(18) Sir William Wilson, Hunter A Comparative Dictionary of the Languages of India and High Asia: With a Dissertation, London, Trübner & Co., 1868, p.174)
(19) Ib.
(20) Ib.
(21) Herodot, VII, 111.
(22) William Richards, A pocket dictionary, Welsh-English - Geiriadur llogell, Cymraeg a Saesoneg, Publisher Wrexham : R. Hughes ; London : Simpkin, Marshall,
1861, p. 248.

(23) Neil M’Alpine, A Pronouncing Gaelik Dictionary, Second Edition, Published by Stirling & Kenney, Edinburgh, 1833, p. 205.


No comments: