Tuesday, March 14, 2017

VJERSKI FANATIZAM NEMA DUŠU

 
 
 
        Posljednji solarni motivi na stećcima stupovima muslimana i na krstu pravoslavaca iz prve  polovine 20. vijeka u Gornjim Vracima kod Zenice svjedoci su posljednjeg vremena tolerantnog komšijskog suživota ljudi ovog kraja  (foto: Hidajet Keleštura).
 
         Ako pogledamo današnje ukrase na nadgrobnicima krstjanskih potomaka sve tri vjere, vidjećemo duhovno i intelektualno siromaštvo motiva.
         Jedini motivi na nagrobnicima današnjih pravoslavaca, muslimana i katolika su njihovi zvanični vjerski simboli uz njihove državne simbole. Kod pravoslavaca je krst sa dvoglavim orlom, kod muslimana nišan sa zvijezdom i polumjesecom i kod katolika krst sa šahovnicom.
         Još od ranog djetinjstva razum ljudi sve je više podčnjavan vjerskoj ideološko-političkoj indoktrinaciji i vjerski fanatizam pretvaran je u mržnju i takav rastao je na sve što nije njegove vjere. Vjerski fanatik gubi i dušu i razum postajući bezumna krvoločna zvijer i oružje zlih vjerskih manipulatora.
         Ne čudite se zlu koje se desilo u zadnjim ratovima i molite Jednog Boga Stvoritelja da novog rata ne bude, jer na svim stranama oko vas sve je više fanatizovanih vjernika bez duše.

No comments: