Friday, March 3, 2017

SURDULICA


          Na nekom starom internetskom forumu nađem prilog o Surdulici iz kojeg izdvajam ovo:
 
        “Ime Surdulica je romanskog porekla i potiče od Vlaha Surduličana. Oni su tu davno obitavali, kao staro balkansko stanovništvo u svojim katunima. Bogatstvo kraja u livadama i pašnjacima omogućilo je razvoj stočarstva. Uz to na ovim prostorima je od davnina živelo i rudarsko stanovništvo koje se bavilo topljenjem i preradom rude koja je donošena sa Vardenika i susednih rudnika.
         U razvijeno bronzano doba stanovništvo ovih krajeva sačinjavali su starosedeoci Balkanskog poluostrva. Nešto kasnije ovo područje nastanjuju Dardanci. U antičko doba naselje se nalazilo na plavini, na domak današnjeg atara. Rimske kolonije obitavaju u Surdulici, koristeći rudno bogatstvo vlasinskih rudnika gvožđa čija se ruda delimično prerađivala i u samom naselju. U doba vizantijske vladavine naselje i dalje na istom mestu, a iskorištavanje i prerada gvozdene rude se nastavlja.
U srednjem veku, Surdulica se nalazila u sastavu srpske države Nemanjića. Prerada gvozdene rude je prisutna i u ovom periodu a o tome svedoče i mnogobrojna šljakišta na području surduličkog atara, koja su u novije vreme iskorišćena za industrijske svrhe. U prvoj polovini XV stoleća, prema kazivanju Konstantina Filozofa područje današnje Surdulice (Inogošt), držao je pod svojom vlašću ćesar Uglješa (1402-1423). Polovinom XV stoleća, Inogošt potpada pod tursku feudalnu vlast. Od toga doba pa sve do 1877. God. Surdulica ima fizionomiju seoskog naselja rudarskog tipa. Pisani tragovi o Surdulici kao seoskom naselju potiču iz 1530. godine u putopisu B. Kuripešića, gde on kaže: ‘Zatim dođoše u Vranju... i dospješe u selo Surdulica’.”

        Kaže nepoznati autor da je ime Surdulice je romanskog porijekla od Vlaha Surduličana i kaze da je tu bilo razvijeno rudarstvo sa preradom rude, a gdje je vađenje i prerade rude, tu je i izrada metalnog oružja i oruđa. Cijela industrija u Surdulici! I pogledajmo sljedeće keltske (gaelik) riječi:

         a) SURD = PROIZVODNJA, INDUSTRIJA (1)
         b) SURDAIL = PROIZVODNI, INDUSTRIJSKI (2)
         c) SURDALACHD = RADINOST, INDUSTRIJALIZACIJA (3)

 Ime Surdulica je keltska riječ, a Kelti su Cimerijani što je isto kao Tračani. Tako Strabon kaže (4). Ima li prigovora?
…………………………..
         (1) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 535.
         (2) Ib. 534.
         (3) Ib.
         (4) Strabon, 1,3,21; XII,1,8.

No comments: