Tuesday, March 14, 2017

STEĆAK U GORNJIM VRACIMA

 
Stećak u Ruićima, Gornja Vraca, Zenica (foto: Hidajet Keleštura).
 
         U dosadasnjoj literaturi neevidentiran stećak u obliku piramidalnog stupa, visine oko 1 m, nedatiran (najvjerovatnije 17-18 vijek). Na njemu su motivi cvijeta, ovozemaljskog Sunčevog i nebeskog drveta života upisanog u list Svetovidove lipe (na piramidalnom vrhu horizontalne iznad cik-cak bordure). Dva ravnokraka O-krsta simboli su Sunčevog vremena: manji krst je vrijeme proljeća, a veći vrijeme ljeta.

No comments: