Saturday, March 18, 2017

NEKAD BILO

       
Ivanjske i petrovske lile od tanke kore spremne su za večernje paljenje.

        Primjer kako uporedna lingvistika svjedoči da su svi narodi nekad bili jedan narod sa jednim jezikom: iako su ovdje riječi afričkih naroda i plemena, lako im je prepoznati značenja. Iz nekih riječi može se odgonetnuti značenje imena antičkog naroda Lelegeza, značenje imena slovenskih i keltskih bogova, značenje riječi "lila" i značenje imena cvijeta "ljiljan".

Egipat: “VATRA,” Chrom, Grom, Krom
“SUNCE,” Ra, Re
“OKO,” Iri, Bal


Jolofs: “VATRA,” Safara
“DAN,” Lelegh

Mandigoes: “SUNCE,” Teelee
“DAN,” Teelee

Jalunkan: “SUNCE,” Telle

Kanga: “SUNCE,” Jiro

Wawu: “SUNCE,” Jirri

Affadeh: “SUNCE,” Zu

Madagaskar: “VATRA,” Lelaffu
“MJESEC,” Woelau, Volān, Bo, Bolan, Volan

Kossa: “VATRA,” Umlilo
“SUNCE,” Lélanga
“DAN,” Imine

Caffres: “VATRA,” Lilo
“SUNCE,” Lelanga

Coronas: “SUNCE,” Soröbh
“DAN,” Sorökŏa

Hottentots: “SUNCE,” Sore, Sorre, Sorrè, Sorri, Surrie
“MJESEC,” Tohâ

Saldannä Bay: “SUNCE,” Sore
………………………….
Literatura:
Arthur James Johnes, Philological proofs of the original unity and recent origin of the Human Race, London, Samuel Clarke, 1843, p. 84-87

No comments: