Saturday, March 18, 2017

KLESAREVA ZABAVA

 Nišan sa kvadratom (foto: Hidajet Keleštura).
 

         Na jednom ne baš starom nišanu na greblju u Gornjim Vracima kod Zenice je prikaz kvadrata sa dijagonalom ukrašenom resastim kićankama. Dijagonale ne ide direktno pravcem između suprotnih uglova, nego je malo pomjerena od direktnog pravca, a zašto, vidjećemo kasnije. Dijagonala ima 13 resastih kićanki koje dijele dijagonalu na 14 dijelova. Zašto 14? Pogledajmo:


         a) d = 14 mjernih jedinica
         b) a = 9,899494937 mjernih jedinica
         c) √9,899494937 = 3,146346284 ≈ Pi = Pi sa dvije tačne decimale
 
Rezultat je približan i to je razlog zašto klesar nije stavio dijagonalu tačno po sredini, nego je dijagonalu malo pomjerio. Time je rekao da rezultat sa brojem 14 nije potpuno tačan, nego je malo pomjeren. Za tačan rezultat evo brojeva:
 
         a) 3,14159² = 9,869587728
         b) 9,869587728² = 97,40876192
         c) 97,40876192 x 2 = 194,8175238
         d) √194,8175238 = 13,95770482 ≈ 14
 
Da bi rezultat bio 100% tačan u više decimala broja Pi, dužina dijagonale treba da bude 13,95770482 mjernih jedinica, ali pošto se na prostom crtežu to ne može u tačnoj razmjeri prikazati, kao prvi najtačniji cijeli broj je broj 14.

        Očito je da se majstor pri radu zabavljao, nadajući se da će, možda, nekad neko da odgonetne smisao njegovih poruka. I razmišljam: da je od svog početka islam bio tipa ISIS-a, i danas bi svi Arapi listom živjeli pod šatorima pored svojih kamila, koza i ovaca, a svijet bi bio mnogo siromašniji u nauci, filozofiji, umjetnosti i kulturi uopšte.

        Sloboda ljudske svijesti i kreativnosti ljudskog razuma od Boga su dati čovjeku, te ne mogu biti zabranjeni ni religijom ni državnim zakonima, a sve što je pokušavalo i sto pokušava da to učini bilo je i biće pobijeđeno ili kroz prirodu od Boga ili od ljudi oružjem.
.......................

No comments: