Friday, March 3, 2017

DJEDOV ŠTAP

Štap krstjanskog djeda

         Kod dvovjernih krstjana starješina crkve zvao se djed i bio je u rangu patrijarha. Simbol njegove vlasti je karakteristični štap, batina ili bat. Na slikama vidimo djedov štap kao krstjanski motiv na stećcima krstu i stupu i na stećcima nišana kod prvih krstjana koji su zvanično prihvatili islam, ali se ni prve vjere nisu bili odrekli. To je bilo u vrijeme kad ni krstjani nisu bendali Bibliju ni muslimani Kuran, već su držali stara vjerovanja i običaje.

No comments: