Friday, February 10, 2017

ZUBLJA, SUPRA I SURBI


        “Vječna zublja vječne pomrčine
         nit dogori niti svjetlost gubi.”

                (Petar. P. Njegoš, Gorski vijenac)

ZUBLJA? Šta je ZUBLJA?

        - ZUBLJA f (Vuk, Crna Gora) »luč(a), palja cjepanica, baklja«. Nalazi se još u slov. zubel m »Flamme«. Deminutiv na -ica zûbljica (Vuk). Složenica zubljonoša (Stulić). Denominál na -ati izubijati, -am pf. (Lika) »iscijepati podebelu glavnju 'na zublje«. Miklošič uporeduje s lit. žiuburys »Licht, Fackel«, koje je bez etimologijske veze. Možda je zublja u prasrodstvu sa lit. žabas »grana, plot«, žaba »prut« i sa stisl. kafli' »cjepanica«, nvnjem. Kabel »zugerichtetes Holz zum Losen« (> internacionalno kabel}, ako se pretpostavi ie. nazalirani prijevoj perfektuma *gombh- od ie. korijena *gebh- »grana, komad drveta«. Petersson pretpostavlja srodstvo sa zvijezda (v.). (1)

Sanskritsko ZUBHRA ( शुभ्र ) = BIJEL, SVJETLOSAN, SJAJAN, BLISTAV, ZARK, JASAN, CIST, BISTAR, VEDAR, DIVAN, LIJEP.

ZUBHRA > ZUBRA > ZUPRA > SUPRA

Šta je SUPRA? SUPRA je VATRA, ŽAR koji TINJA. Riječ SUPRA nije zapisana ni u jednom rječniku srbskoga ili hrvatskoga jezika, iako jos postoji u jeziku svih bivših i sadašnjih žitelja srednje Bosne. Čekali su da riječ nestane u zaboravu kako se ne bi saznalo da je iz nje proizašlo jedno od drevnih imena Srba:

ŽAR VATRE = SUPRA > SUPRI > SUBRI = SURBI = SERBI = SEBRI = SRBI

Značenje riječi SUBRI imamo u sanskritskom SUBHRI koje znači BIJELI, SVIJETLI, LIJEPI, SJAJNI, BLJEŠTEĆI, SUNČANI, SUNCE. INSUBRI su bili JEDNI, UNUTRAŠNJI, SREDNJI SRBI među okolnim SUBRIMA.
………………………..
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga III, JAZU, Zagreb, 1973, str. 663-664.

No comments: