Friday, February 10, 2017

SAUROMATI


Sanskritsko SURA ( सुर ) = SUNCE
Sanskritsko MATA ( मत ) = VJERA, POŠTIVANJE, STVORENI

SURAMATA = VJERNICI SUNCA
SURAMATA = POŠTIVAOCI SUNCA
SURAMATA = STVORENI OD SUNCA

Sankritsko SAURA ( सौर ) = SUNČANI
Sanskritsko MATA ( मत ) = VJERA, POŠTIVANJE, STVORENI

SAURAMATA = SUNČANA VJERA

No comments: