Thursday, February 16, 2017

BASNA

Bhāṣā
Pa. Pk. Bhāsā- f. ‘speech, language’ ; Wg. bāṣ ‘word’…” (1)

Bhāṣā
Pa. Pk. Bhāsā- f. ‘govor, jezik’ ; Wg. bāṣ ‘riječ’…”

Javanski BASA = JEZIK
Thelugu BHĀṢA ( భాష ) = JEZIK
Sinhala BHᾹṢᾹVA ( භාෂාව ) = JEZIK
Pendžabski BHᾹṤᾹ ( ਭਾਸ਼ਾ ) = JEZIK
Nepalski BHĀṢᾹ ( भाषा ) = JEZIK
Malajamski BHĀṢA ( ഭാഷ ) = JEZIK
Malajski BAHASA = JEZIK
Kanariski (Kannada) BHᾹṢE ( ಭಾಷೆ ) = JEZIK
Indonezijski BAHASA = JEZIK
Hindu BHᾹṢA ( भाषा ) = JEZIK
Gujurati BHĀṢᾹ ( ભાષા ) = JEZIK
Sanskritsko BHᾹSSᾹ ( भाषा ) znači GOVOR

Neko ce reći: “Kakve to ima veze sa Srbima?” Evo kakve:


        “basan, gen. basni f (Antun Dalmatin, 15. v., možda prema stcslav. basnb) = basna f (Kavanjin, Obradovíć, 17. v.) = basma f (Vuk, Milićević, Srbija, s asimilacijom b — n > b — m, upor. pjesma) ‘1° prvobitno: riječ, govor; 2° čarobna izreka, magija; 3° fabula, bajka’.” (2)

BASAN je BASNA, riječ sa tri značenja:

1. RIJEČ, GOVOR (najstarije znacenje)
2. ČAROBNA IZREKA, MAGIJA
3. FABULA, BAJKA

Srbsko BASNA izvedeno je od korijena BAS- kojeg vidimo u riječima svih na početku nabrojanih naroda.
…………………………….
         (1) R. L. Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages, Text, Volume I, Motilal Banarsidass Publisher, Delhi, 1999, pg. 540.
ISBN: 978-81-208-1661-9
         (2) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, st. 115.

No comments: