Monday, January 9, 2017

VRBAS

Vrbas (foto: Damjan Jovicin)

         Danas govore kako je to od "slovenske" riječi VRBA, mada je Skok pretpostavio da bi moglo biti od antičkih imena ove rijeke: URPANUS i URBASSUS (1).
Istorija kaže da su Brigi bili Tračani, a to je isto kao i Kelti jer su govorili istim jezikom. Pošto keltsko (gaelik) UR znači ZELEN (2) i BAN znači BIJEL, SVIJETAL, SJAJAN (3), od tog je nastalo ime URBAN.
         Keltsko-tračko B iz imena URBAN kod Rimljana je dalo P i sa latinskim sufiksom -US pisano je URPANUS. Latinsko URBASSUS je koruptirani oblik keltsko-tračkog URBAN.
U periodu slovenizacije URBAN je dao prvo oblik VRBAN a potom oblik VRBAS (u govoru je keltsko-tračko U prešlo u V). To je još jasnije na primjeru latinskog URBASSUS: prelaskom početnog U u V dobijeno je VRBASSUS, da bi se vremenom skraćenjem nastavka dobilo VRBAS.
Iako riječ VRBAS oblikom liči na riječ VRBA, ipak nije postala od riječi VRBA (i VRBA je keltsko-tračka riječ izvedena od keltsko-tračkog UR (zelen) i BA (bara, voda).
...........................
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga III, JAZU, Zagreb, 1973, str. 620.
         (2) R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 753.
         (3) Ib. p. 48.

No comments: