Monday, January 9, 2017

TIMOČKA KRAJINA

Timočka krajina
 
         Laž je magija i baca u umni hipnotički trans kako pojedinca, tako i jedan narod, tako i cijeli svijet. Među svim narodima u svijetu Srbi su narod kome se najviše lagalo i neprekidno im se planski i organizovano laže. Srbima lažu njihovi dušmani, ali laže im i njihova država, lažu im njihovi naučnici i laže im njihova crkva, jer su svi u plaćenoj vazalnoj službi srbskih dušmana.
         Fejsbuk vrvi od srbskih laži, ali što je vrlo interesantno jeste da najveći lažovi, prevaranti i umni hipnotizeri Srba imaju najviše pratilaca i prijatelja. Šta to znači? Znači da je većina Srba omađijana lažima i takvi uopšte ne razlikuju šta je stvarnost, a šta iluzija. E, kad se to desi pojedincu ili narodu, tad mu je najlakše glavu ukinuti.
         Evo mape TIMOČKE krajine. Mapa ne obuhvata današnju administrativnu granicu ove regije, ali ovdje je glavnina po kojoj je TIMOČKA krajina dobila ime. To je keltsko-tračka riječ očuvana u današnjem gaeliku u obliku TIMCHIOLL, tj. TIMČIOL: TIMCHIOLL = OBUHVAĆEN, OKRUŽEN (1). TIMOČKA krajina je OBUHVAĆENA i OKRUŽENA vodom Dunava.
............................
         (1) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 552.

No comments: