Monday, January 9, 2017

SLOVENI I GERMANUS

 
        "Dok je Germanus sakupljao i organizovao svoju armiju u Sardiki,¹ ilirskom gradu, i dok je pripremao sve potrebne radnje za rat sa najistrajnijima, gomila Slovena kao nikada prije poznata stigla je na rimsko tlo prelazeći Dunav i stiže u blizinu Niša. Neki od njih odvojeni od njihove vojske i lutajući zemljom sami, zarobljeni su od nekih Rimljana i učinjeni zatvorenicima. I Rimljani su ih ispitivali zašto je ova armija Slovena prešla Dunav i šta im je cilj. I oni su odlučno izjavili da su došli sa namjerom da opsadom osvoje Solun i okolne gradove. Kad je car čuo za ovo, bio je veoma uzrujan i smjesta je pisao Germanusu usmjeravajući ga da odgodi trenutak njegove ekspedicije u Italiju i da brani Solun i okolne gradove i da svom silom odbije invaziju Slovena. Tako se Germanus, sa svoje strane, posvetio ovom problemu.
         Ali Sloveni, saznavši sigurno od svojih zarobljenika, da je Germanus u Serdiki, postaše uplašeni; Germanus je bio veoma poznat kod ovih varvara iz sljedećeg razloga. U vrijeme vlade Justijana, ujak Germanusov, Antaja, koji je živio blizu Slovena, prešao je bio Dunav sa velikom vojskom i napao rimsko područje. Ne dugo prije toga car je Germanusa postavio generalom cijele Trakije. U skladu s tim on je angažovan protiv neprijateljske armije, odlučno ih u okršaju pobijedio praktično pobivši sve njih; i Germanus kao rezultat ovog uspjeha, bijaše pokrio sebe velikom slavom poštovanja svih ljudi uključujući ove iste varvare. Zbog toga u svom strahu od njega, kao što sam već rekao, i takođe zato što su vjerovali da on komanduje velikom vojskom, videći to da je on poslan od cara protiv Totile i Gota, Sloveni su odmah odustali od njihovog marša ka Solunu ne usuđujući se više spuštati u polja, ali su prešli preko svih planinskih masiva i došli u Dalmaciju.”
(Procopius, History of the wars, Book VII, London, Willian Heinemann Ltd, 1962, p. 37-41)
……………………….
¹Današnja Sofija

No comments: