Monday, January 9, 2017

O KARAKTERU SLOVENA

 
         "Sada oni ubijaju svoje žrtve, ne mačem, ne kopljem, ne bilo kojim uobičajenim načinom, već čvrsto u zemlju pobijenim kocem koji je oštro zašiljen u nasjedaju jadnike na ovo i uz veliko nasilje nabijaju šiljak štapa između guzova potiskujući ga gore u utrobu i tako učine da organi budu uništeni. Ovi varvari takođe imaju metod da usade četiri debela štapa vrlo duboko u zemlju i nakon vezanja stopala i ruku zarobljenika za njih onda bi oni njih neprekidno tuk...li štapom po glavi ubijajući ih tako kao pse ili zmije ili bilo koju drugu životinju. Drugi opet bili su zatvoreni u njihove šatore zajedno sa njihovim govedima i ovcama – one, naravno, koje nisu u stanju da povedu u svoje mjesto – onda oni sve to zapale u šatoru bez milosti. Tako Sloveni neprekidno uništavaju sve one koje savladaju na svom putu.” (Procopius, History of the wars, Book VII, London, Willian Heinemann Ltd, 1962, p. 27)
 
         Nabijanje na kolac nije dakle turski izum na Balkanu, već izum Slovena. I pored ovakvih karaktera treba li se čuditi krvavoj i mučeničkoj istoriji Balkana od vremena dolaska Slovena pa do naših dana? Dokle će duh Slovena voditi glavnu riječ na Baklanu i hoće li se ikad Balkan osloboditi slovenskog rušiteljskog i zlikovskog ubilačkog sindroma? Teško nama s nama!

No comments: